Schema
Kurs: MAG034.28205.21-, Envariabelanalys 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 06:24:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2021
ATis1 Jun15:00-20:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp    Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-04-06
 
Vecka 34, 2021
ATis24 Aug15:00-20:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp    Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-04-06

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Program  
Id Programnamn
LGÄAY.19634.20 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp
LGÄLY.MATE.19623.20 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp
TGAIY.19200.20 Automationsingenjör (Co-op) 180hp
TGBIY.19100.20 Byggnadsingenjör 180.0 hp
TGDAY.19104.20 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp
TGENS.19012.20 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGIEK.19106.20 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp
TGLAK.HING.19907.20 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp
TGMCY.19108.20 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMIY.19122.20 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder