Schema
Kurs: MAG031.18201.20-, Algebra och geometri 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:02:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2021
ATor26 Aug09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp, Automationsingenjör (Co-op) 180hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp jonbjd, olfbel, tentamen  Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-05-10

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
jonbjd Johan Björklund  
olfbel Olof Bergvall  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
LGÄAY.19634.20 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik 240.0 hp
LGÄLY.MATE.19623.20 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300.0 hp
TGAIY.19200.20 Automationsingenjör (Co-op) 180hp
TGBIY.19100.20 Byggnadsingenjör 180.0 hp
TGDAY.19104.20 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp
TGEKY.19105.20 Elektroingenjörsprogrammet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGENS.19012.20 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0 hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGIEK.19106.20 Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180.0 hp
TGIGK.19121.20 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGLAK.EKJU.19905.20 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0 hp
TGLAK.HING.19907.20 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0 hp
TGLAK.TEKN.19906.20 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0 hp
TGMCY.19108.20 Maskiningenjör (Co-op) 180.0 hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMIY.19122.20 Miljöingenjör (Co-op) 180.0 hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder