Schema
Kurs: JUG301.21311.21-, Civilrätt I 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 06:20:23
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 20, 2021
0Ons19 Maj08:15-10:30 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao51317 Föreläsning och övning ersättningsregler: Endast Byggingenjörer, undervisning sker via zoom.2021-05-10
0  10:45-13:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao51317 Föreläsning och övning ersättningsregler: endast rättsvetare. Undervisning sker via zoom.2021-05-10
0  13:30-15:15 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao  Rättsfallsseminarium: endast byggingenjörer, undervisning sker via zoom.2021-03-23
0  15:30-17:15 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao  Rättsfallsseminarium: endast rättsvetare, undervisning sker via zoom.2021-03-23
0Fre21 Maj09:15-12:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao  Föreläsning/workshop ABS/konsumenträtt och ABFF, undervisning sker via zoom.2021-03-27
0  13:15-16:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao  Grupp 1. (Bara byggingenjörer) Genomgång och seminarium 5. Avslutsskede och påföljder, undervisning sker via zoom.2021-03-27
 
Vecka 21, 2021
0Fre28 Maj08:15-11:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao  Grupp 2. (Bara rättsvetare) Genomgång och seminarium 5. Avslutsskede och påföljder, undervisning sker via zoom.2021-03-27
0  11:15-12:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Byggnadsingenjör 180.0 hp fansjg, ubn, vealao  Frågestund inför tentamen, undervisning sker via zoom.2021-03-27
 
Vecka 22, 2021
AMån31 Maj15:00-20:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp tentamen, ubn, vealan  Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-04-07

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
fansjg Fabian Sjöberg  
tentamen Tentamen    
ubn Ulf Bengtsson  
vealan Veronika Larsson  
vealao Veronica Lanke Fredriksson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
51317 Lärosal 3 51 30

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.20 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp
TGBIY.19100.19 Byggnadsingenjör 180.0 hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder