Schema
Kurs: JUG010.11308.20-, Beskattningsrätt 1 15.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:25:14
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
AFre20 Aug09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp, Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp dalann, haagrn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2020-08-21

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
dalann Daniel Andersson  
haagrn Hanna Grylin  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.19 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp
SGENK.19815.18 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Ekonomprogrammet 180.0 hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.19 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder