Schema
Kurs: JUG007.21301.21-, Arbetsrätt 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:51:28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
ATor19 Aug09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp csl, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas.2021-01-27

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
csl Candice Stål  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
SGPAK.19806.20 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0 hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder