Schema
Kurs: IEG306.17413.20-, Simulering av logistiksystem 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 06:18:14
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2021
AFre28 Maj09:00-12:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp, Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp mzo, tentamen  Home examination with Zoom. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. This will be an online-exam – for more information see Canvas. Webcam will be used. See www.hig.se/tentamen2021-04-13

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
mzo Ming Zhao  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TALIL.17074.20 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp
TGEIY.19106.18 Study Programme in Industrial Engineering and Management 180.0 cr Ekonomiingenjör 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder