Schema
Kurs: IDG022.14105.22-, Idrottsvetenskap 15.0hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 11:34:23
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2022
0Mån29 Aug10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa51325 Kursintroduktion Idrottsvetenskap 15 hp.2022-05-12
0  13:30-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, pei51324 Idrottshistoria - föreläsning och introduktion av examinationsuppgift 0010. Undervisande lärare: Per-Erik Ervasti (pei@hig.se)2022-05-12
0Tis30 Aug09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, pei  Idrottshistoria praktiskt i Hedvigslundshallen. Ombytta för inomhusaktivitet.2022-05-12
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa51325 Information om innehåll kommer senare.2022-08-09
0Ons31 Aug09:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Teambuildning i friluftsområdet "Hemlingby". Medtag oömma kläder för utomhusbruk samt matsäck. Undervisande lärare Tore Lennartsson (toelen@hig.se)2022-08-09
0Tor1 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, osrahn51324 Bibliotekssökning - lär dig söka i bibliotekets databaser.2022-06-21
0  13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, svnblt  AFA- praktiskt pass i Hedvigslundshallen. Ta med kläder för idrott inomhus och ombyte. Ombytta och klara kl 13:00 vid Hedvigslundshallen. Duschmöjlighet finns. Undervisande lärare: Sven Blomqvist, Kajsa jerlinder och Elin Lund-Jonsson (Parasport Gävleborg) (svnblt@hig.se)2022-06-13
 
Vecka 36, 2022
0Mån5 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, mwa  Introduktion till idrottsvetenskaplig teori och metod. Liveföreläsning på Zoom med Kajsa Jerlinder. (kjr@hig.se)
https://hig-se.zoom.us/j/69476422426
2022-06-14
0  13:00-13:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, mwa  Inspelad föreläsning med Kajsa Jerlinder (kjr@hig.se) om observation som metod kopplat till uppgift 2 (moment 0020).
https://hig-se.zoom.us/j/69476422426
2022-06-16
0Tis6 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, svnblt  Statistikföreläsning med Sven Blomqvist (svnblt@hig.se). Innan föreläsningen ska ni ha tagit del av filmerna om statistik som ligger på Canvas.
Zoomlänk: https://hig-se.zoom.us/j/9430145368
2022-06-14
0Tor8 Sep13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, pei  Idrottshistoria - obligatoriskt seminarium via Zoom.
Undervisande lärare: Per-Erik Ervasti (pei@hig.se)
2022-06-14
0Fre9 Sep10:00-11:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Frågestund på Zoom. Tillfället är frivilligt och bygger på studenternas frågor om kursupplägg, innehåll, examinationsuppgifter etc. Undervisande lärare: Maria Westin (mwa@hig.se)
https://hig-se.zoom.us/j/63273651917
2022-08-09
 
Vecka 37, 2022
0Tis13 Sep08:45-10:45 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid lsb, mwa  Övning idrottsvetenskaplig teori och metod. Ni ska läsa igenom och fundera på de frågor som publiceras på canvas innan övningen. Övningen är tänkt som en hjälp att förstå de begrepp som används inom vetenskaplig teori som Kajsa tar upp på sin föreläsning och bygger på aktivt deltagande. Zoomlänk: https://hig-se.zoom.us/j/3963564872022-08-08
0  11:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Zoomföreläsning med Joakim Åkesson om "Idrottens akademisering".
https://gih-se.zoom.us/j/66712395937
2022-05-23
0Ons14 Sep09:00-10:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Frågestund på Zoom. Tillfället är frivilligt och bygger på studenternas frågor om kursupplägg, innehåll, examinationsuppgifter etc. Undervisande lärare: Maria Westin (mwa@hig.se)


https://hig-se.zoom.us/j/69610288017
2022-08-09
0Tor15 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Föreläsning och diskussion med Marcus Andersson från SISU idrottsutbildarna. Tidigare student vid programmet som berättar om sina erfarenheter och sin nuvarande yrkesroll.
https://us06web.zoom.us/j/89485307293?from=addon
2022-06-14
0Fre16 Sep16:00-16:01 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Inlämning av examinationsuppgift 0020 i Canvas för Ouriginalkontroll. (ska användas vid seminarium den 19/9)2022-06-14
 
Vecka 38, 2022
0Mån19 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, svnblt  Seminarium uppgift 0020. Diskussion av Ouriginal och plagiat i grupper. Obligatorisk närvaro. Undervisande lärare Sven Blomqvist (svnblt@hig.se)
Zoomlänk: https://hig-se.zoom.us/j/9430145368
2022-06-14
0Tor22 Sep13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, pei  Muntlig redovisning av uppgift 1 "Vetenskaplig artikel"- obligatoriskt seminarium via Zoom.
Undervisande lärare: Per-Erik Ervasti (pei@hig.se)
2022-06-14
0Fre23 Sep22:00-22:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa, pei  Skriftlig inlämning i Canvas av uppgift 1 "Vetenskaplig artikel"
Undervisande lärare: Per-Erik Ervasti (pei@hig.se)
2022-06-14
0  22:00-22:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid mwa  Skriftlig inlämning i Canvas av uppgift 2 (Observation idrottslig praktik - slutlig version)
Undervisande lärare: Maria Westin (mwa@hig.se)
2022-06-16
 
Vecka 39, 2022
0Mån26 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Live AFA-momentet introduktion. Undervisande lärare: Sven Blomqvist (svnblt@hig.se) zoomlänk https://hig-se.zoom.us/j/9430145368 2022-06-03
0Ons28 Sep10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Live. Introduktionsförläsning till området Anpassad fysisk aktivitet (AFA). Innan föreläsningen ska ni ha läst kapitlet "Defining Adapted Physical Activity" av Greg Reid. Kapitlet går att läsa via länk som hitta i Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040) och Litteratur till momentet. Undervisande lärare: Sven Blomqvist (svnblt@hig.se) zoomlänk https://hig-se.zoom.us/j/9430145368 2022-06-03
0Fre30 Sep09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, svnblt  Live. Introduktion om delaktighetsaspekter inom Anpassad fysisk aktivitet. Läs innan föreläsningen. ”Där man söker får man svar: Del I: Teoretisk del sidor 15”. SPSM (2012). Länk till litteraturen hittar ni under Moment AFA- 4 hp (0030/0040) och Litteratur till momente. Zoomlänk https://hig-se.zoom.us/j/69476422426 2022-06-03
 
Vecka 40, 2022
0Tis4 Okt09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Frågestund live mellan 9:00-9:15. Här har ni möjlighet att ställa frågor om AFA momentet till momentansvarige. Från kl. 9:15 är det Live föreläsning med Elin Lund Parasportförbundet Gävleborg
Sven Blomqvist (svnblt@hig.se) Zoom https://hig-se.zoom.us/j/68917144586
2022-06-13
0Ons5 Okt09:15-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Live föreläsning om hälsobegreppet och hur det används inom olika vetenskapliga och kulturella traditioner samt FYSS och FaR. (Sven). Läs om Definition av Hälsa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hälsa (dock inte om Hälsa och ohälsa i arbetslivet i Sverige)Zoom https://hig-se.zoom.us/j/689171445862022-06-03
0Tor6 Okt10:00-11:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, svnblt  Frågestund live på zoom om Praktisk, muntlig redovisning grupp, (Lärandemål 8), (Kajsa ) Zoomlänk https://hig-se.zoom.us/j/69476422426 2022-06-16
 
Vecka 41, 2022
0Mån10 Okt13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Litteraturseminarium på zoom. (sven). Instruktioner om vilken litteratur ni ska läsa och hur litteraturseminariet går till får ni på den live introduktionen av momentet samt ni hittar det på Canvas under AFA momentet och Litteraturseminariet. Zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/689171445862022-06-03
0Tis11 Okt10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Frågestund på zoom innan onlinetentan samt testa tekniken vid onlinetentamen. (Sven). Zoomrum https://hig-se.zoom.us/j/689171445862022-06-03
0Tor13 Okt09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Tentamen består av två delar. Del 1 öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 9:30. Den består av fasta svarsalternativ. Del 2 öppnar 9:30 och stänger 13:00. Den har öppna frågor som ni skriver era svar direkt i tentamen och som hjälp har ni kurslitteraturen. Ni hittar tentorn på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040). Vid krångel med online tentamen ring 070-301 96 742022-06-03
0Fre14 Okt09:00-10:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, svnblt  Lämna in länk till videon på anvisad sida i Canvas senast kl 10.2022-06-03
0  10:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid kjr, svnblt  Lägg in er återkoppling på tre gruppers video enligt schema på anvisad plats i CANVAS senast kl. 162022-06-03
 
Vecka 42, 2022
0Mån17 Okt13:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo  Introduktion av dopingmomentet. Undervisande lärare: Anna Qvarfordt (aeo@hig.se) Zoom:
https://hig-se.zoom.us/j/68999256096
2022-06-16
0  14:15-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo, gonsvr  Föreläsning, introduktion till doping i idrott och samhälle samt översikt av dopingforskning: Göran Svedsäter och Anna Qvarfordt. Inspelad föreläsning läggs ut efter tillfället.
Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/68999256096
Litteratur: Möller et al. kap 1, Mickelsson.
2022-06-24
0Tis18 Okt09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo  Inspelad föreläsning om sociologiska perspektiv på doping och antidopingarbete publiceras i Canvas kl. 9. Föreläsare: Anna Qvarfordt. Föreläsningen och tillhörande litteratur följs upp med ett diskussionsseminarium på onsdag 19/10. Diskussionsunderlag finns i Canvas från 18/10.

Litteratur: Waddington & Smith 2009 kap 1, 4-6 och Hoff 2016 (Hoff 2016 tillhandahålls via Canvas)
2022-06-20
0Ons19 Okt13:00-14:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo  Diskussionsseminarium (ej obligatoriskt) kring sociologiska perspektiv på doping och antidopingarbete. Förbered dig genom att se föreläsningen från 18/10, läsa Waddington & Smith 2009 kap 1, 4-6 och Hoff 2016 (Hoff 2016 tillhandahålls via Canvas) samt ta del av diskussionsunderlaget som ligger i Canvas från 18/10.
Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/68999256096
2022-06-20
 
Vecka 43, 2022
0Mån24 Okt13:00-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo, gonsvr  Obligatoriskt seminarium om doping och antidopingarbete inom idrottsrörelsen. Lärare: Göran Svedsäter
Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/6121699981
Litteratur: Filmer via Canvas, Möller et al. kap 1.
2022-06-24
0Ons26 Okt10:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo, pei  Obligatoriskt seminarium om historiska perspektiv på doping och antidopingarbete. Undervisande lärare: Pekka Ervasti.
Zoom: ...
Litteratur: Waddington & Smith kap 2-3, Sandahl, Möller et al. kap 2
2022-06-16
0Fre28 Okt10:30-11:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo  Öppen frågestund om dopingmomentets innehåll. Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/689992560962022-06-17
 
Vecka 44, 2022
0Mån31 Okt09:00-09:30 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo  Hemtentamen lämnas ut kl. 9.00 via Canvas. Inlämning av tentamen görs senast onsdag 2/11 kl. 16 via Canvas.2022-06-16
0Ons2 Nov15:30-16:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid aeo  Inlämning av hemtentamen görs senast kl. 16 via Canvas.2022-06-16
 
Vecka 46, 2022
0Tor17 Nov09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid svnblt  Omtentamen består av två delar. Del 1 öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 9:30. Den består av fasta svarsalternativ. Del 2 öppnar 9:30 och stänger 13:00. Den har öppna frågor som ni skriver era svar direkt i tentamen och som hjälp har ni kurslitteraturen. Ni hittar tentorn på Canvas under Moment AFA- 4 hp (0030/0040). Vid krångel med online tentamen ring 070-301 96 742022-06-03

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
aeo Anna Qvarfordt  
gonsvr Göran Svedsäter  
kjr Kajsa Jerlinder  
lsb Lena Svennberg  
mwa Maria Westin  
osrahn Oskar Ahlén  
pei Per-Erik Ervasti  
svnblt Sven Blomqvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
51324 Lärosal 3 51 34
51325 Lärosal 3 51 72

Program  
Id Programnamn
SGIDK.19207.22 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder