Schema
Kurs: FEG250.21106.21-, Fastighetsvärdering B 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 06:54:25
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2021
AOns2 Jun09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp mkr, tentamen  Hemtentamen med zoom. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas.2021-02-22

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
mkr Maria Kulander  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
SGFMK.19021.20 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder