Schema
Kurs: FEG161.11136.20-, Fastighetsförmedling A 7.5hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:18:35
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2021
ATis24 Aug09:00-12:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp anaens, maslon, tentamen  Omtentamen Bransch / Marknad / Yrke. Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-04-01

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
anaens Anna Engvers  
maslon Mats Lövgren  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
SGFMK.19021.20 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder