Schema
Kurs: FEG130.11104.19-, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2019-10-23 - 2020-04-22
 
Utskrivet: 2019-10-23 04:20:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 46, 2019
0Tis12 Nov10:00-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 Introduktion. Grundläggande begrepp.2019-06-17
0Tor14 Nov10:00-12:30 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 Övning. Grundläggande begrepp.2019-06-17
 
Vecka 47, 2019
0Ons20 Nov09:15-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 Budgetering2019-06-17
 
Vecka 48, 2019
0Tis26 Nov09:15-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla99131 Prestationsmätning2019-09-11
 
Vecka 49, 2019
0Tis3 Dec09:15-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla99131 Självkostnadskalkyler2019-06-17
0Fre6 Dec09:15-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 ABC-kalkyler och restkalkyler2019-06-17
 
Vecka 50, 2019
0Tis10 Dec09:15-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla99131 Bidragskalkyler2019-06-17
0Fre13 Dec10:15-13:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 investeringkalkyler2019-08-10
0  13:00-15:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 reservtid2019-06-17
 
Vecka 51, 2019
0Tis17 Dec10:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla  PM:handledning2019-06-17
0Ons18 Dec10:00-12:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla13111 Internredovisning2019-06-17
 
Vecka 2, 2020
0Tis7 Jan09:15-12:30 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla33202 preliminärt PM-seminarium (9.15-10.30, 10.45-12.15)2019-06-17
 
Vecka 3, 2020
ATor16 Jan09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp epo, laagla, tentamenTentamenslokal Tentamen / Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-08-29
 
Vecka 8, 2020
AFre21 Feb09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp laagla, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-08-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
epo Erika Persson  
laagla Larisa Nilsson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
13111 Föreläsningssal Stora Jadwigasalen 1 13 127
33202 Föreläsningssal 2 33 90
99131 Föreläsningssal 1 99 90
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
SGENK.29815.19 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.19 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder