Schema
Kurs: EEA002.18302.20-, Sensorer och mätteknik 7.5 hp Engelska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid
Datum: 2021-05-15 - 2021-11-14
 
Utskrivet: 2021-05-15 07:38:19
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
AMån16 Aug09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0 hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp dalrow, tentamen  Hemtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet. Examinationen kommer att genomföras på distans - se Canvas för mer information. Webbkamera kan komma att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-04-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
dalrow Daniel Rönnow  
tentamen Tentamen    

Program  
Id Programnamn
TAAUA.17082.19 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0 hp
TAEAA.17079.19 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0 hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder