Schema
Kurs: DVG504.18410.21-, Datavisualisering - design och konstruktion 7.5hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-01-24 - 2022-07-23
 
Utskrivet: 2022-01-24 23:15:28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 4, 2022
ALör29 Jan10:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp ssl, tentamen81203a Idun Salstentamen - omtenta. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdatumet för att delta. Vi tar inte emot efteranmälan eller oanmälda studenter. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2022-01-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ssl Stefan Seipel  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
81203a Idun Tentamenssal Idun UBS 2 81 150

Program  
Id Programnamn
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder