Schema
Kurs: DVG009.18411.21-, Datorsystem 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid
Datum: 2022-01-25 - 2022-07-24
 
Utskrivet: 2022-01-25 00:58:56
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 7, 2022
AOns16 Feb13:00-16:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid ahs, awi  Digital omtentamen med zoom. Du måste anmäla dig via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet för att få tillträde till Zoom – vi kontrollerar din anmälan innan insläpp. Vi tar inte emot sen anmälan. Examinationen kommer att genomföras på distans – se Canvas för mer information. Webbkamera kommer att användas. Se www.hig.se/tentamen2021-12-20
 
Vecka 11, 2022
0Ons16 Mar13:15-16:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid ahs, awi  Redovisning av fältstudieuppgift, extratillfälle.2022-01-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahs Anders Hermansson  
awi Åke Wallin  

Program  
Id Programnamn
TGDAY.19104.21 Dataingenjörsprogrammet 180.0 hp Dataingenjör 180.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid
TGDVK.19121.21 Datavetenskapliga programmet 180.0 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder