Schema
Kurs: DVG002.18403.19-, Programmeringsmetodik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2019-10-23 - 2020-04-22
 
Utskrivet: 2019-10-23 04:09:58
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2019
0Ons23 Okt08:15-12:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson99518, 99520 Lab: Grupp 1 och 22019-05-08
0Fre25 Okt08:15-12:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson99518, 99520 Lab: Grupp 1 och 22019-05-08
0  13:00-15:15 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, jackson99518, 99520 Labredovisning 8 (seminarie): Grupp 1 och 22019-05-08
 
Vecka 44, 2019
0Mån28 Okt08:30-10:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp awi99133 Föreläsning 9: Samtliga - Kap 10 Grafik & Events + UML2019-05-08
0  10:15-12:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, jackson99518, 99520 Workshop 9: Grupp 1 och 22019-05-08
0  13:15-17:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, jackson99518, 99520 Lab: Grupp 1 och 22019-05-08
0Ons30 Okt08:15-12:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson99518, 99520 Lab: Grupp 1 och 22019-05-08
0  13:15-17:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp awi11122, 11123 Extra laborationspass för era funderingar.
Studenter som känner behov av att "sy ihop" koncepten är välkomnar till ett extrainsatt pass där vi tar upp saker som ni har behov av.
OBS. Maila in det ni vill att vi skall ta upp till Åke (awi@hig.se) i några dagar i förväg.
2019-05-08
0Fre1 Nov08:15-12:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson11121, 11122, 11123 Lab: Grupp 1 och 22019-05-08
0  13:15-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, jackson99518, 99520 Labredovisning 9 (seminarie): Grupp 1 och 22019-05-08
0  15:15-17:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp awi99133 Föreläsning 10: Samtliga Inför Tentan. Frågestund2019-05-08
 
Vecka 45, 2019
ATis5 Nov15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson, tentamenTentamenslokal Digital tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-06
 
Vecka 51, 2019
AOns18 Dec15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp auh, awi, dhe, jackson, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-06

Bokningstyper  
Förkortning Namn
0 Lektion
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
auh Atique Ullah  
awi Åke Wallin  
dhe Douglas Howie  
jackson Anders Jackson  
tentamen Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11121 Datorsal 1 11 16
11122 Datorsal 1 11 14
11123 Datorsal ATM 1 11 18
99133 Föreläsningssal 1 99 90
99518 Datorsal 5 99 30
99520 Datorsal 5 99 30
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Program  
Id Programnamn
TGAIY.19200.18 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGDAY.19104.19 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGIGK.19121.19 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder