Schema
Kurs: BI058A.18119.22-, Natur, miljö och utomhuspedagogik 7.5 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid
Datum: 2022-08-11 - 2023-02-10
 
Utskrivet: 2022-08-11 11:27:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 40, 2022
0Mån3 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn  Zoom. Kursinformation. Länken finns på kursens Canvassida2022-07-27
0Tis4 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn, mashin51525 Introduktion, genomgång av studiehandledningen samt föreläsning2022-07-26
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid all, chn, heaenr, mashin, toskay99221, 99222 Grupp A Övning R1 lärare H Enmarker, Grupp B Övning R2 lärare M Hillman, Grupp C Övning R3N2 lärare C Hultgren, Grupp D övning N1 lärare A Lindvall, Grupp E övning N3 lärare T Kånneby, Grupp F övning N4
Uteundervisning, samlingplats för respektive grupp meddelas vid kursstart
2022-07-26
0Ons5 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99221, 99222 Grupp A övning R2 lärare M Hillman, Grupp B övning R1 lärare H Enmarker, Grupp C övning N4, Grupp D övning N3 lärare T Kånneby, Grupp E Övning N1 lärare E Kellner, Grupp F övning R3N2 lärare C Hultgren
Uteundervining, samlingsplats för respektive grupp meddelas vid kursstart
2022-07-26
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid all, chn, heaenr, mashin, toskay99221, 99222 Grupp A Övning R3N2 lärare Hultgren, Grupp B Övning R2 lärare Hillman, Grupp C Övning R1 lärare Enmarker, Grupp D övning N4, Grupp E övning N3 lärare Kånneby, Grupp F övning N1 lärare Lindvall
Uteundervisning, samlingplats för respektive grupp meddelas vid kursstart
2022-07-26
0Tor6 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99222 Grupp A övning N1 lärare Kellner, Grupp B övning R3N2 lärare Hultgren, Grupp C övning R2 lärare Hillman, Grupp D övning R1 lärare Enmarker, Grupp E Övning N4 lärare Grupp F övning N3 lärare Kånneby
Uteundervining, samlingsplats för respektive grupp meddelas vid kursstart
2022-07-26
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99221, 99222 Grupp A Övning N3 lärare Kånneby, Grupp B Övning N1 lärare Kellner, Grupp C Övning R3N3 lärare Hultgren, Grupp D övning R2 lärare Hillman, Grupp E övning R1 lärare Enmarker, Grupp F övning N4
Uteundervisning, samlingplats för respektive grupp meddelas vid kursstart
2022-07-26
0Fre7 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99132, 99222  2022-07-26
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99222 Grupp A övning N4, Grupp B övning N3 lärare Kånneby, Grupp C övning N1 lärare Lindvall, Grupp D övning R3N2 lärare Hultgren, Grupp E Övning R2 lärare Hillman,Grupp F övning R1 lärare Kånnebenmarker
Uteundervining, samlingsplats för respektive grupp meddelas vid kursstart
2022-07-26
 
Vecka 45, 2022
0Mån7 Nov08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid all, chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99220, 99221, 99222 Grupp A Seminarium lärare Hillman sal 99:220, Grupp B Praktisk examination ute lärare Hultgren, Grupp C praktisk examination ute lärare Lindvall, Grupp D Praktisk examination ute lärare Enmarker, Grupp E Seminarium lärare Kånneby sal 99:222, Grupp F seminarium lärare Kellner sal 99:2212022-07-26
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid all, chn, ekr, heaenr, mashin, toskay99220, 99221, 99222 Grupp A Praktisk examination ute lärare Hultgren, Grupp B Seminarium lärare Hillman sal 99:220, Grupp C Seminarium lärare Kånneby sal 99:222, D seminarium lärare Kellner sal 99:221, Grupp E praktisk examination ute lärare Lindvall, Grupp F Praktisk examination ute lärare Enmarker2022-07-26

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
all Anna Lindvall  
chn Christina Hultgren  
ekr Eva Kellner  
heaenr Helena Enmarker  
mashin Magnus Hillman  
toskay Tobias Kånneby  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
51525 Lärosal 5 51 72
99132 Föreläsningssal 1 99 140
99220 Grupprum 2 99 16
99221 Labbsal biologi ATM 2 99 16
99222 Labbsal biologi ATM 2 99 16

Program  
Id Programnamn
LGFLY.19648.22 Förskollärarprogrammet 210.0 hp Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder