Schema
Kurs: BI058A.18113.19-, Natur, miljö och utomhuspedagogik 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
Datum: 2019-09-16 - 2020-03-15
 
Utskrivet: 2019-09-16 16:48:46
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 41, 2019
0Mån7 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp all, chn31520 Kursintruduktion,information, genomgång av studiehandledning avslutas med en introd. föreläsni2019-07-16
0  13:00-15:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp all, chn99220, 99221, 99222 Div praktiskti2019-07-16
 
Vecka 42, 2019
0Mån14 Okt09:15-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, pei99131 Föreläsning 2: "Naturens och utevistelsens betydelse för motorik, perception, social utveckling och hälsa" del I
Litteratur: Friluftslivets pedagogik:kapitlen”Friluftsliv, hälsa och livskvalitet” & ”Naturnära friluftsliv – en miljöpedagogik” Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Kapitel 1, 3 & 4
2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99222 Grupp 1 Rörelse 1 samling Valls Hage, ute2019-08-13
0Tis15 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp agg, chn, heaenr99222 Grupp 2 Rörelse 1 Samling Valls hage, ute
Grupp 1 Natur 1, Samling Valls hage, ute
2019-08-13
0  13:00-16:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp agg, chn, heaenr99222 Grupp 3 Rörelse 1 Samling Valls hage, ute
Grupp 2 Natur 1, Samling Valls hage, ute
2019-08-11
0Ons16 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas99222 Grupp 4. Rörelse 1 samling Valls Hage, ute
Grupp 5. Natur 1 samling Valls Hage, ute
2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas  Grupp 6. Natur 1 samling Valls Hage, ute
Grupp 5. Rörelse 1 samling Valls Hage, ute
2019-08-13
0Tor17 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp agg, chn, heaenr99222 Grupp 6. Rörelse 1 samling Valls hage, ute
Grupp 1. Natur 2 samling X, ute
2019-09-15
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp agg, chn, heaenr99222 Grupp 1 Rörelse 2 samling Hemlingby spårcentralen, ute
Grupp 2 Natur 2 samling X, ute
2019-08-13
0Fre18 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99222 Grupp 2. Rörelse 2 samling Hemlingby spårcentralen, ute
Grupp 3. Natur 1 samling Valls Hage, ute
Grupp 2. Natur 2 samling X, ute
2019-09-15
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99222 Grupp 3. Rörelse 2 samling Hemlingby spårcentralen, ute
Grupp 4. Natur 1 samling Valls Hage, ute
Grupp 6. Natur 2 samling X, ute
2019-09-15
 
Vecka 43, 2019
0Mån21 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99220, 99221 Grupp 4. Rörelse 2 samling Hemlingby spårcentralen, ute
Grupp 3. Natur 2 samling 99:221, ute
Grupp 5. Natur 3 samling 99:220, ute
2019-09-15
0  13:00-16:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99220, 99221 Grupp 5. Rörelse 2 samling Hemlingby spårcentralen, ute
Grupp 4. Natur 2 samling 99:220, ute
Grupp 6. Natur 3 samling 99:221, ute
2019-09-15
0Tis22 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp agg, chn, heaenr99221, 99222 Grupp 6. Rörelse 2 samling Hemlingby spårcentralen, ute
Grupp 1. Natur 3 samling sal 99:221, ute

2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp agg, chn, heaenr99220, 99222 Grupp 6. Rörelse 3 samling 99:220, ute
Grupp 2. Natur 3 samling sal 99:613, ute

2019-09-15
0Ons23 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99221 Grupp 2. Rörelse 3 samling sal 99:221, ute


2019-08-13
0  13:15-16:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, mso99132 Föreläsning 3: Rörelse, ledarskap2019-08-13
0Tor24 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, millon99220, 99222 Grupp 3. Rörelse 3 samling sal 99:220, ute
Grupp 4: Natur 3 samling 99:513, ute


2019-09-15
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, millon99220, 99221 Grupp 4. Rörelse 3 samling sal 99:220, ute
Grupp 3: Natur 3 samling 99:221, ute


2019-09-15
0Fre25 Okt09:15-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, pei99132 Föreläsning 4: "Naturens och utevistelsens betydelse för motorik, perception, social utveckling och hälsa" del II.
Litteratur: Friluftslivets pedagogik:kapitlen”Friluftsliv, hälsa och livskvalitet” & ”Naturnära friluftsliv – en miljöpedagogik” Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Kapitel 1, 3 & 4
2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99222 Grupp 5. Rörelse 3 samling sal 99:222, ute2019-08-13
 
Vecka 44, 2019
0Mån28 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99220 Grupp 6. Rörelse 3 samling sal 99:220, ute2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99220 Grupp 1. Rörelse 4 samling sal 99:220, ute2019-08-13
0Tis29 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99221 Grupp 2. Rörelse 4 samling sal 99:220, ute2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99220 Grupp 3. Rörelse 4 samling sal 99:220, ute2019-08-13
0Ons30 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99220 Grupp 4. Rörelse 4 samling sal 99:2202019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99220 Grupp 5. Rörelse 4 samling sal 99:2202019-08-13
0Tor31 Okt08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr99221 Grupp 6. Rörelse 4 samling sal 99:2202019-08-13
 
Vecka 45, 2019
0Tor7 Nov09:00-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99221, 99222, 99613 Grupp 1 Lit.sem, samling 99:221,
Grupp 2 Lit.sem samling 99:222,
Grupp 3 Lit.sem samling 99:6132019-09-15
0  13:15-16:15 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99220, 99221, 99222 Grupp 4 Lit.sem samling 99:220,
Grupp 5 Lit.sem samling 99:221,
Grupp 6 Lit.semsamling 99:2222019-08-13
0Fre8 Nov08:30-12:00 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99220, 99221, 99222 Grupp 1 Praktisk examination samling x,
Grupp 2 Praktisk examination samling x,
Grupp 3 Praktisk examination samling 99:x, ute2019-08-13
0  13:00-16:30 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp chn, heaenr, liacas, millon99220, 99221, 99222 Grupp 4 Praktisk examination samling X,
Grupp 5 Praktisk examination samling X,
Grupp 6 Praktisk examination samling X2019-08-13

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
agg Annica Gullberg  
all Anna Lindvall  
chn Christina Hultgren  
heaenr Helena Enmarker  
liacas Linda Calamnius  
millon Mikael Lönn  
mso Mikael Westling Söderström  
pei Per-Erik Ervasti  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
31520 Lärosal 5 31 80
99131 Föreläsningssal 1 99 90
99132 Föreläsningssal 1 99 140
99220 Grupprum 2 99 16
99221 Grupprum och labbsal biologi ATM 2 99 16
99222 Labbsal biologi ATM 2 99 16
99613 Lärosal 6 99 20

Program  
Id Programnamn
LGFÖY.19612.19 Förskollärarprogrammet 210.0hp Förskollärarprogrammet 210.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder