Schema
Datum: 2017-10-21 - 2018-04-20
 
Utskrivet: 2017-10-21 15:43:26
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2017
TMån23 Okt09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpTillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-06
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamen31520 Omtentamen, pediatrik och gynekologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet - tänk på att anmäla dig till samtliga moment som du vill tentera. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallmoeton, tentamenHudiksvall INSTÄLLT, inga studenter anmälda. Omtentamen, pediatrik och gynekologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet - tänk på att anmäla dig till samtliga moment som du vill tentera. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-17
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Bollnäsmoeton, tentamenBollnäs INSTÄLLT, inga studenter anmälda. Omtentamen, pediatrik och gynekologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet - tänk på att anmäla dig till samtliga moment som du vill tentera. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-17
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Norrtäljemoeton, tentamenNorrtälje INSTÄLLT, inga studenter anmälda. Omtentamen, pediatrik och gynekologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet - tänk på att anmäla dig till samtliga moment som du vill tentera. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-17
T  09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen12303, 31520 Tentamen delkurs 1. Tentan äger rum i två salar, indelning efter första bokstaven i efternamnet. Efternamn A-L i sal 12:303. Efternamn M-Ö i sal 31:520. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
TTis24 Okt15:00-19:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpTillförlitlighetsteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemzo, tentamen31530 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-10-16
TOns25 Okt09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävlemrc, tentamen, yuoasn12303, 31530 Tentamen. Tentan ges i två salar, indelning efter första bokstaven i efternamnet. Efternamn A-K i sal 12:303. Efternamn L-Ö i sal 31:530. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
G,T  12:30-15:30  Svenska som främmande språk, steg I 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleanswik11321  2017-08-21
G,TTor26 Okt12:30-15:30  Svenska som främmande språk, steg I 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleanswik11520  2017-08-21
TFre27 Okt09:00-13:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård I 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, tentamen12303 Omtentamen: Akutmedicin. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-14
T  09:00-13:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFolksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5hp v.35-49, Helfart Dag Campus Gävlesoakvf, tentamen12303 OBS! Byte av sal till 12303. Tentamen, Folksjukdomar B. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-20
T  09:00-13:00  Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp) Ingår i lärarlyftet II 45.0hp v.35-03, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendemaaprt, tentamen12303 Written examination, Language Structure. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-05
T  09:00-13:00 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp, Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpTematisk- och webkartografi 5.0hp v.35-44, Kvartsfart Dag Campus Gävlebjg, digmaa, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-09-04
T  15:30-17:30 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpMätteknik för energi och inneklimat i byggnader 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Mätteknik inom energisystem 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemms, tentamen99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-20
TLör28 Okt10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Mikrobiologi och Immunologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Omtentamen Mikrobiologi och Immunologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamen31524 Omtentamen Mikrobiologi och Immunologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Omtentamen Mikrobiologi och Immunologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
 
Vecka 44, 2017
TMån30 Okt09:00-12:00 Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpIntroduktion till miljöteknik 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Introduktion till miljöstrategiskt arbete 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävlecaafrk, kalhin, tentamen, zhowag12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Gävleparlug, tentamen51325 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.34-38, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen31524 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-12
T  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpMiljö och folkhälsorisker I 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Campus Gävlenrm, tentamen51325 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-21
T  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsvärdering och byggnadsteknik för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15.0hp v.23-38, Helfart Dag Distans Ortsoberoende, Fastighetsvärdering B 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemanahn, mkr, tentamen31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-10
T  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatabasteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleaog, cpn12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-07-31
T  09:00-13:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpRedovisningsteori C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Redovisningsteori C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesadhon, tentamen31520 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpTillämpad Elektronik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlenrr, tentamen51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-04
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpGeometri med matematikhistoria 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Geometri med matematikhistoria 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävlerotalk, shr, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  09:00-14:00  Infrastruktur för Geodata 4.0hp v.36-45, Kvartsfart Dag Distans Gävlejerpah, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
T  09:00-14:00 IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hp IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hpSDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävlejerpah, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpProduktionslogistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesen, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpTillämpad mekanik II 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, tentamen31520 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem I 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulfHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  13:15-17:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer11115, 11117, 11121, 11122 Tentamen2017-08-14
T  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, jabnoa, tentamen99518, 99520 Digital tentamen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatum. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-19:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hpMiljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlekso, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  15:00-20:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpVärme- och kraftproduktionssystem 6.0hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlealnkai, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Shoes with pointed narrow heels may not be used in Hedvigslundshallen. FAQ exams: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  15:00-20:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska fältövningar 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemaebeg, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-29
T  15:00-20:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpObjektorienterad design och programmering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleperjee, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till automation 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlenbl, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-20:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAvancerad externredovisning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlefhg, tentamen31520 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
TTis31 Okt09:00-12:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLedningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleban, tentamen51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-05
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpMatematisk statistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematisk statistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Blandat IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamen31520, 31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpElektromagnetiska fält och vågor 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, yuyshv12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpProgrammeringsmetodik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleawi, tentamen11123, 11518, 99518, 99520 Tentamen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-13
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Campus Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning A 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleahm, analae, tentamen, vealanHedvigs Tentamen/Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen.2017-08-16
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpFinancial Management C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Financial Management C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Financial Management C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Gävleplr, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  15:00-18:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpIntroduktion till samhällsplanering och geografi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Introduktion till högre studier 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlejabnoa, matwan, ulalin99520 Omtentamen. Onlinetentamen via Blackboard. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  15:00-18:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlebjokan, nadman, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
T  15:00-19:00 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp, Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGIS raster/vektor 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, GIS-datastrukturer och algoritmer 5.0hp v.35-44, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaupyn, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through Studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Shoes with pointed narrow heels may not be used in Hedvigslundshallen. www.hig.se/tentamen.2017-08-31
T  15:00-19:00 Byggnadsingenjör 180.0hpProjekt husbyggnadsteknik 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävleasakan, ghd, jnn, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-14
TOns1 Nov08:15-12:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeovetenskap och geoteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer99518, 99520 Tentamen. SBG013. Obligatoriska anmäla2017-08-28
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpRF Mätteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlepao, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpDifferentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Distans Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, xwgHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-17
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell organisation 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlekha, rhn, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävlehlm, olvvin, tentamen31520, 31524 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-31
T  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad termodynamik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlehwo, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  09:00-14:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMiljö- och vattenkemi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävledanwag, tentamen12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-04
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamen31530, 51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.40-44, Helfart Dag Campus Gävleepo, tentamen13111, 41204 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  15:00-19:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpRevision D 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesadhon, tentamen31520 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-01
T  15:00-19:00 Byggnadsingenjör 180.0hpGeoteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleghd, tentamen99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-23
TTor2 Nov09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsvetenskap 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävleaeo, tentamenHedvigs Tentamen, Doping. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
T  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B, uppdragskurs 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, diooro, maslon, tentamen31520 Tentamen mäklarjuridik. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-18
T  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävle, Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävlebrabet, tentamen12305, 31524 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-04
T  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Distans Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.35-22, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Engelska (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag IT-distans Ortsoberoendehekkai, tentamen33202 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-08-30
T  09:00-13:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpEngelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Gävlehekkai, tentamen51325 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-08-29
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning B 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Externredovisning B 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeahm, analae12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell miljöledning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleroelof, tentamen31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpRitteknik med CAD 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajh, perblt, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Hudiksvallhakheg, saaaxn, tentamenHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Södertäljehakheg, saaaxn, tentamenSödertälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Gävlehakheg, saaaxn, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga, smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Norrtäljehakheg, saaaxn, tentamenNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Bollnäshakheg, saaaxn, tentamenBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  13:15-16:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpKartografi och CAD 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleevasan11216, 11217, 11518 Tentamen. Blackboard.2017-08-17
T  15:00-18:00 Miljöstrateg 180.0hpIntroduktion till Miljöpsykologi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlerotljg, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-24
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hp, Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävletentamen, thevonHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through Studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Shoes with pointed narrow heels may not be used in Hedvigslundshallen. www.hig.se/tentamen.2017-08-24
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Södertäljetentamen, thevonSödertälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  15:00-19:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggprocessen, organisation och styrning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleasakan, tentamen12303 Omtentamen del 1 och 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-22
T  15:00-19:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpDigital bildbehandling och datorseende 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlejae, ssl, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-04
T  15:00-20:00 Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpIntroduktion till samhällsplanering och geografi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Samhällsplanering introduktion 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlejabnoa, jmk, tentamen11121, 99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  15:00-20:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatorgrafik på mobila enheter 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleperjee, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-07
T  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHydraulik och pneumatik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajh, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
TFre3 Nov08:15-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hpGeoteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer99132, 99518, 99520 Tentamen. BYG324. Obligatorisk anmäla2017-08-28
T  09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpCustomer Relationship Management 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleaoh, siabej12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillverkningsmetoder 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlepasatr, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamen31520, 31530 Tentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-08-21
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Algebra och geometri 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajj, hagzel, irapen, jonbjd, mfg, rkm, tentamen, xwg, yuyshv13111, 41204, Hedvigs 
Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-25
T  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävletentamen, ubn31524, 51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-23
T  15:00-18:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpEmerging Markets 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleahr, siabej, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpCAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, tjo99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-07
 
Vecka 45, 2017
TTor9 Nov09:00-12:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling A 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, tentamen31520, 51525 Omtentamen bransch/marknad/yrke. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
TLör11 Nov10:00-15:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hpSamhällets miljöstyrning 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävlerjn, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen12303 
Omtentamen delkurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  10:00-16:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dag Campus Gävleasahed, mansog, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-28
 
Vecka 46, 2017
TMån13 Nov09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamen12303 Tentamen del 1. Obligatorisk anmälan via http://kronox.hig.se/ senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-04
TLör18 Nov10:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFolksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5hp v.35-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, soakvf, tentamen12303 Omtentamen del A. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-05
 
Vecka 47, 2017
TMån20 Nov09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen31520, 31524, 31530 Tentamen deklurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
TOns22 Nov13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 13, grupp A, grupp B.2017-10-05
TFre24 Nov09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMikroekonomisk Analys 7.5hp v.41-45, Helfart Dag Campus Gävle, Mikroekonomisk Analys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeannnin, manben, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
TLör25 Nov10:00-13:00 Miljöstrateg 180.0hpIntroduktion till Miljöpsykologi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlerotljg, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-25
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen31530 
Omtentamen delkurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen31520 Omtentamen Follksjukdomar. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-21
 
Vecka 48, 2017
TMån27 Nov09:00-13:00 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp, Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpTematisk- och webkartografi 5.0hp v.35-44, Kvartsfart Dag Campus Gävlebjg, digmaa, tentamen12303 Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-07
T  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-18
T  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävlehlm, olvvin, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 14, grupp A, grupp B.2017-08-16
TOns29 Nov09:00-13:00 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hpUtvärderingsmetoder 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Distans Gävlelaswet, tentamen31520 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-06
TFre1 Dec09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamen31520, 31524, 31530 Tentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamen31520, 31524, 31530 Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Bollnäsliaarn, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Hudiksvallliaarn, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Norrtäljeliaarn, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekaiknn, maaraa, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävlemrc, tentamen, yuoasn51525 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpElkraftteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävlenrr, tentamen12303 
Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-02
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen31520, 31530 Tentamen moment 0003: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-25
TLör2 Dec10:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFolksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5hp v.35-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, soakvf, tentamen12303 Omtentamen del B. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-05
 
Vecka 49, 2017
TMån4 Dec09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpCAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, tjo99520 Omtentamen. Onlinetentamen via Blackboard. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-07
T  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, tentamen99520 Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatum. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpRitteknik med CAD 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajh, perblt, tentamen33303, 33304 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlejonwir, tentamen99132 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-12
TTis5 Dec09:00-13:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpRedovisningsteori C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Redovisningsteori C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesadhon, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hpMiljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlekso, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  09:00-13:00  Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp) Ingår i lärarlyftet II 45.0hp v.35-03, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendemaaprt, tentamen31530 Written re-examination, Language structure. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-05
TTor7 Dec09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, diooro, maslon, tentamen13111, 33203 Tentamen/Omtentamen Affärs- och säljprocessen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-24
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävledalann, tentamen12303, 31520, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-19
TFre8 Dec09:00-13:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpArbets- och organisationspsykologi 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävlelialag, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpCustomer Relationship Management 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleaoh, tentamen31520 Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-04
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamen51525 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatorgrafik på mobila enheter 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleperjee, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  09:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell miljöledning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleroelof, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillverkningsmetoder 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlepasatr, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpFinancial Management C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Financial Management C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Financial Management C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Gävleplr, tentamen31520 Written examination (re-sit). Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpOffentlig rätt och EU-rätt 7.5hp v.45-49, Helfart Dag Campus Gävleboeler, elrkrn, haagrn, tentamen31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-19
T  09:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsjuridik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehakheg, tentamen, ubn12305, 31216 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-10
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 15, grupp A, grupp B.2017-08-16
TLör9 Dec10:00-13:00 Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpIntroduktion till miljöteknik 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Introduktion till miljöstrategiskt arbete 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävlecaafrk, kalhin, tentamen, zhowag31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsvetenskap 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävleaeo, tentamen31520 Omtentamen, Doping. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
G,T  10:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5hp v.45-49, Helfart Dag Campus Gävleolanol, tentamen31524, 51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  10:00-15:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning B 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Externredovisning B 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeahm, analae, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  10:00-15:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpProduktionslogistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesen, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamen31530 Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-07-10
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Bollnäsliaarn, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-07-10
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Hudiksvallliaarn, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-07-10
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Norrtäljeliaarn, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-07-10
T  10:00-15:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpObjektorienterad design och programmering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleperjee, tentamen12305 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  10:00-15:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska fältövningar 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemaebeg, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-29
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen33202 Omtentamen deklurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpProgrammeringsmetodik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleawi, tentamen99518 Omtentamen. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-13
 
Vecka 50, 2017
TMån11 Dec09:00-13:00 Byggnadsingenjör 180.0hpProjekt husbyggnadsteknik 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävleasakan, ghd, jnn, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-14
T  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, diooro, maslon, tentamen12303 Omtentamen mäklarjuridik. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-24
T  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatabasteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleaog, cpn12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-07-31
T  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsvärdering och byggnadsteknik för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15.0hp v.23-38, Helfart Dag Distans Ortsoberoende, Fastighetsvärdering B 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemanahn, mkr, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-10
T  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAvancerad externredovisning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlefhg, tentamen12305 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpTillämpad mekanik II 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHydraulik och pneumatik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajh, tentamen12305 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpGeometri med matematikhistoria 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlerotalk, shr, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  15:00-19:00 Byggnadsingenjör 180.0hpGeoteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleghd, tentamen51114 Onlinetentamen via Blackboard. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-23
TTis12 Dec09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning A 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleahm, analae, tentamen, vealan12303, 31520, 31524, 51325 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-16
T  15:00-20:00 Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpIntroduktion till samhällsplanering och geografi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Samhällsplanering introduktion 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlejabnoa, jmk, tentamen11121 Omtentamen. Onlinetentamen via Blackboard. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-25
TOns13 Dec09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpRevision D 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesadhon, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-01
T  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad termodynamik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlehwo, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  09:00-14:00 IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hp IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hpSDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävlejerpah, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
T  09:00-14:00  Infrastruktur för Geodata 4.0hp v.36-45, Kvartsfart Dag Distans Gävlejerpah, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
T  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävletentamen, ubn31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-23
TTor14 Dec09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävleabs, manben, manfrd, tentamen13111, 31520, 31530, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-02
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell organisation 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlekha, rhn, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadagen. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-07
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till automation 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlenbl, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  09:00-14:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpVärme- och kraftproduktionssystem 6.0hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlealnkai, tentamen12303 Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  15:00-19:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggprocessen, organisation och styrning 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleasakan, tentamen12303 Omtentamen del 1 och 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-22
T  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinelement 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, sonsjg, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-13
TFre15 Dec09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamen12305, 31530 Tentamen moment 0050, 0060, 0080. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-26
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamen33203, 33302, 51325 Tentamen Farmakologi och läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  09:00-14:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMiljö- och vattenkemi 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävledanwag, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-04
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpTillämpad Elektronik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlenrr, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-04
T  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem I 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulf31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 16, grupp A, grupp B.2017-08-16
TLör16 Dec09:00-12:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlebjokan, nadman, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
T  10:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLedningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleban, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-05
T  10:00-14:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpTillförlitlighetsteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemzo, tentamen12305 Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpDifferentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Distans Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, xwg12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-18
 
Vecka 51, 2017
TMån18 Dec09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen13111, 33203 
Tentamen delkurs 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-05
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Ledarskap i säljande organisationer 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeljg, tentamen12305, 51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-19
TTis19 Dec15:00-18:00 Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävletentamen, thevon13111 Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Södertäljetentamen, thevonSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
TTor21 Dec15:00-18:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamen12303 Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-04
TFre22 Dec13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 17, grupp A, grupp B.2017-08-16
 
Vecka 2, 2018
TMån8 Jan09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLean och ledarskap 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlekha, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Distans Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.35-22, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Engelska (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag IT-distans Ortsoberoendehekkai, tentamen31520 Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-08-30
T  09:00-13:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpEngelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Gävlehekkai, tentamen31520 Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-08-29
T  09:00-13:00 Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpAlkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleerkham, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Bollnäserkham, tentamenBollnäs Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Hudiksvallerkham, tentamenHudiksvall Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Södertäljeerkham, tentamenSödertälje Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Norrtäljeerkham, tentamenNorrtälje Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpKomplex Analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Komplex Analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejonbjd, tentamen31524 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-05
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpMatematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehlm, tentamen, yuoasn12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-29
T  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggmätning för byggare 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulalin31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-03
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahm, analae, tentamenHedvigs 
Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpTrådlösa sensornätverk 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejco, pao, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen12305 Omtentamen Follksjukdomar. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-21
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 18, grupp A, grupp B.2017-08-16
T  15:00-18:00 Byggnadsingenjör 180.0hpÄndring av byggnad 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejpa, tentamen31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-18
T  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Fysisk detaljplanering 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, tentamen11518, 31115, 31116, 99518, 99520 Digital tentamen/omtentamen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatum. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  15:00-19:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpByggnadens energisystem 6.0hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlearnamn, tentamen, tkh31520 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-12
T  15:00-20:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAdvanced Financial Management 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleplr, tentamen12303 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-04
TTis9 Jan09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Dag IT-distans Ortsoberoendeperjee, tentamen51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  09:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMateriallära 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMarknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Marknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Marknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävlejkm, jmn, tentamen, zaaahi41204 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-09
G,T  13:15-17:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer11115, 11117, 11121, 11122 Tentamen2017-09-11
T  15:00-20:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpSamhällsgeografi 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejabnoa, jmk99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-13
TOns10 Jan09:00-14:00  Envariabelanalys 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendetentamen, xwgHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-04
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMakroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendemadrei, manben, mlm, tentamen, upi31524, 51325, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-25
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ubn31520, 31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävletentamen, ubnHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpRF Mätteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlepao, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 19, grupp A, grupp B.2017-08-16
T  15:00-18:00 Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlebrabae, dalrat, faw, kolsie, tentamen31520 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  15:00-19:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsekonomi 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleepo, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-19
T  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, tjo11121, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  15:00-20:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDistributionslogistik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlechsdoc, hahhje, roelof, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-20:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hpLivscykelanalys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleanahog, daljon, tentamen31520 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-09
TTor11 Jan09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.40-44, Helfart Dag Campus Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeepo, laagla, tentamenHedvigs Tentamen/omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-05
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpArbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleroelof, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dag Campus Gävledalann, tentamen31520, 31524, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen51325 Omtentamen moment 0003: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-24
T  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävleshr, tentamen33203, 99131 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-14
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Algebra och geometri 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajj, hagzel, irapen, jonbjd, mfg, rkm, tentamen, xwg, yuyshv12303, 12305, 31530 
Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-25
T  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahs, dhe, tentamen99518 Onlinetentamen via Blackboard. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-27
T  15:00-19:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, tentamen31520 Tentamen, Människokroppens anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-27
T  15:00-20:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpEnergiresurser 6.0hp v.35-02, Kvartsfart Dag Campus Gävlenadman, tentamen31530 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-05
T  15:00-20:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävletentamen, vealan12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-13
TFre12 Jan09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Distans Gävle, Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävlejeanio, tentamen33203 Written examination Language Didactics. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-29
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpMarknadsföring A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejmn, nsy, tentamen, vitfrt31520, 31530, Hedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-06
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinteknik grundkurs 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleperblt, tentamen12303, 12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-06
T  09:00-14:00  Fastighetsrätt 15.0hp v.35-02, Halvfart Veckoslut Distans Gävletentamen, ubn31524, 51325, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-07
T  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekaiknn, maaraa, tentamen31524 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-06
T  15:00-18:00 Masterprogram i socialt arbete 120.0hp, Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävletentamen, thevon12303 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-16
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Södertäljetentamen, thevonSödertälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-19:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.52-41, Helfart Dag Campus Gävleasahed, mansogHedvigs Tentamen moment 0001+0002. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-06
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamenHedvigs Tentamen moment 0010 och 0020. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-11
T  15:00-19:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpVA-teknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, zhowag12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenHedvigs Tentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenHedvigs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00  Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenHedvigs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00  Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävleevawen, tentamen31520, 31524, 31530 Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Bollnäsevawen, tentamenBollnäs Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Norrtäljeevawen, tentamenNorrtälje Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Hudiksvallevawen, tentamenHudiksvall Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMekanik för ingenjörer 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlesonsjg, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-06
TLör13 Jan10:00-13:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävledohcag, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamen31520 Tentamen moment 0040+0070. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-27
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenHedvigs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenHedvigs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Bollnäsliaarn, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Hudiksvallliaarn, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Norrtäljeliaarn, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenHedvigs Omtentamen deklurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  10:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpHållbara städer 6.0hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehwo, tentamen31520 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-10-06
 
Vecka 3, 2018
TMån15 Jan09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpMatematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematisk statistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematisk statistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Blandat IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamen31524, 31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, diooro, maslon, tentamen31520 Omtentamen Affärs- och säljprocessen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-24
TTis16 Jan09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLinjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen12303, 12305, 31520, 31524, 31530, 51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-29
TFre19 Jan09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Gävleparlug, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamen31520 Omtentamen moment 0010, 0020 + 0030. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamen31530 Tentamen del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  09:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsjuridik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehakheg, tentamen, ubn31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-12
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 20, grupp A, grupp B.2017-08-16
TLör20 Jan10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsvetenskap 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävleaeo, tentamen31520 Omtentamen, Doping. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
T  10:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-18
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen31520, 31530 
Omtentamen delkurs 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
 
Vecka 4, 2018
TMån22 Jan13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 21, grupp A, grupp B.2017-08-16
TFre26 Jan13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 22, grupp A, grupp B.2017-08-16
 
Vecka 5, 2018
TMån29 Jan09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.35-04, Kvartsfart Dag Campus Gävleaed, tentamen11117, 11121, 11122, 99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Moment 0010+0020. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-27
TTis30 Jan09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamen31520, 31530 Omtentamen Farmakologi och läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
TTor1 Feb13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 23, grupp A, grupp B.2017-08-16
TFre2 Feb13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 24, grupp A, grupp B.2017-08-16

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder