Schema
Datum: 2017-12-16 - 2018-06-15
 
Utskrivet: 2017-12-16 00:14:15
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 50, 2017
TLör16 Dec10:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlebjokan, nadman, tentamen12305 OBS! Byte av sal till 12:305. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-08
T  10:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLedningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleban, tentamen12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-05
T  10:00-14:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpTillförlitlighetsteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlemzo, tentamen12305 Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpDifferentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Distans Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, xwg12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-18
 
Vecka 51, 2017
TMån18 Dec09:00-12:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpSimuleringsteknik för logistiksystem 6.0hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Simulering av logistiksystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlemzo, tentamen51319 Tentamen. Lokal ändrad till 51:319. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-11
T  09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen13111, 51325 Tentamen delkurs 2. Tentan ges i två salar, indelning efter första bokstaven i efternamnet. Efternamn A-J i sal 51:325. Efternamn K-Ö i sal 13:111. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-11
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Ledarskap i säljande organisationer 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeljg, tentamen12303, 12305 Tentamen. Tentan ges i flera salar, indelning efter första bokstaven i efternamnet. Efternamn A-S i sal 12:303. Efternamn T-Ö i sal 12:305. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-11
TTis19 Dec14:00-15:00  Låsningsbokningtentamen51317  2017-12-11
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpUtvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävletentamen, thevon51317 Written re-examination. NOTE: Room changed to 51:317. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-12-11
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Södertäljetentamen, thevonSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
T  15:00-18:00  Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-12
TTor21 Dec09:00-13:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård I 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, tentamen12303 Omtentamen: Akutmedicin. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-12
T  14:00-15:00  Låsningsbokningtentamen12305  2017-12-12
T  15:00-18:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamen12305 Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-12
TFre22 Dec13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 17, grupp A, grupp B.2017-08-16
 
Vecka 2, 2018
TMån8 Jan09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpLedarskap och coachning II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlemso, tentamenHedvigs Tentamen Coaching. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-12
T  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Distans Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.35-22, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Engelska (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag IT-distans Ortsoberoendehekkai, tentamen31520 Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-11-21
T  09:00-13:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpEngelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Gävlehekkai, tentamen31520 Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-08-29
T  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLean och ledarskap 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlekha, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-13:00 Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpAlkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleerkham, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Bollnäserkham, tentamenBollnäs Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Hudiksvallerkham, tentamenHudiksvall Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Södertäljeerkham, tentamenSödertälje Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Norrtäljeerkham, tentamenNorrtälje Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetisk felteori 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlemaslin, tentamen51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-12
T  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggmätning för byggare 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulalin31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-03
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpKomplex Analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Komplex Analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejonbjd, tentamen31524 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-05
T  09:00-14:00 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpInomhusmiljö 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlemms, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-11-10
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpTrådlösa sensornätverk 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejco, pao, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahm, analae, tentamenHedvigs 
Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-01
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen12305 Omtentamen Follksjukdomar. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-21
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpMatematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehlm, tentamen, yuoasn12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-29
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 18, grupp A, grupp B.2017-08-16
T  15:00-18:00 Byggnadsingenjör 180.0hpÄndring av byggnad 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejpa, tentamen31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-18
T  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Fysisk detaljplanering 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, tentamen11518, 31115, 31116, 99518, 99520 Digital tentamen/omtentamen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatum. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  15:00-19:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpByggnadens energisystem 6.0hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlearnamn, tentamen, tkh31520 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-12
T  15:00-20:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAdvanced Financial Management 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleplr, tentamen12303 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-09-04
T  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpElektronik och mätteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleenr, tentamen31524 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-30
T  15:00-20:00 Industridesign 180.0hpForm och konstruktion 22.5hp v.40-02, Helfart Dag Campus Gävlepasatr, tentamen12303 Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-21
TTis9 Jan09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem II 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulf12305 Tentamen ventilation, styr- och reglerteknik. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-07
T  09:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMateriallära 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Dag IT-distans Ortsoberoendeperjee, tentamen51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamen31530, 51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-08
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLinjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen33203, Hedvigs Tentamen. OBS, datum ändrat till tisdag 9/1! Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-15
T  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-11
T  09:00-14:00 IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hp IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hpAlgoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävleperjee, tentamen12305 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMarknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Marknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Marknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävlejkm, jmn, tentamen, zaaahi41204 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-09
G,T  13:15-17:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer11115, 11117, 11121, 11122 Tentamen2017-09-11
T  14:00-20:00  Tentamensbokningtentamen12303, 12305, 31520, 31524, 31530, 51325, 51525, Hedvigs  2017-11-08
T  15:00-18:00 Masterprogram i socialt arbete 120.0hp, Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävletentamen, thevon31520 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-31
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-31
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-31
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-31
T  15:00-18:00  Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Södertäljetentamen, thevonSödertälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-31
T  15:00-18:00 IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hp IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFjärranalys och GIS-analys i land management 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer, tentamenTentamenslokal Written examination. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-11-08
T  15:00-19:00  CAD-teknik, grundkurs 2D 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Kväll Campus Gävleajh, tentamenHedvigs Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-30
T  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-21
T  15:00-19:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpPrinciper för mikrovågsteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejco, tentamenTentamenslokal Written examination. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.
Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.
2017-11-21
T  15:00-20:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpSamhällsgeografi 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejabnoa, jmk99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-13
TOns10 Jan09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpMarkåtkomst och ersättning 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlematwan, tentamen12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-26
T  09:00-14:00  Envariabelanalys 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendetentamen, xwgHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-04
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMakroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendemadrei, manben, mlm, tentamen, upi31524, 51325, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-25
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpRF Mätteknik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlepao, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ubn31520, 31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävletentamen, ubnHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 19, grupp A, grupp B.2017-08-16
T  13:15-15:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpUtveckling av distribuerade GIS 15.0hp v.04-23, Halvfart Dag Campus Gävleaog, dhe99518 datoriserad uppsamlingstentamen2017-11-10
T  15:00-18:00 Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlebrabae, dalrat, faw, kolsie, tentamen31520 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  15:00-19:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsekonomi 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleepo, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-19
T  15:00-19:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävle, Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävlebrabet, tentamen31520 Written re-examination Language Structure. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.
Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.
2017-11-21
T  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, tjo11121, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  15:00-20:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDistributionslogistik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlechsdoc, hahhje, roelof, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-16
T  15:00-20:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpFunktionell programmering och diskret matematik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleajj, jackson, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-30
T  15:00-20:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hpLivscykelanalys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleanahog, daljon, tentamen31520 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-09
TTor11 Jan09:00-13:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpEngelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävle, Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Distans Gävlehekkai, mks, sahpal, tentamenHedvigs Written re-examination Basic language structure. Mandatory sign-up through Studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. www.hig.se/tentamen.2017-12-12
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamen51325 Omtentamen moment 0003: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-24
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dag Campus Gävledalann, tentamen31520, 31524, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Distans Gävle, Algebra och geometri 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävleajj, hagzel, irapen, jonbjd, mfg, rkm, tentamen, xwg, yuyshv12303, 12305, 31530 
Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-25
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.40-44, Helfart Dag Campus Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeepo, laagla, tentamenHedvigs Tentamen/omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-05
T  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävleshr, tentamen33203, 99131 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-14
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpLinjär analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleajj, tentamen51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-31
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Gävleparlug, tentamen51325 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  15:00-18:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Söderhamnparlug, tentamenSöderhamn Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-07
T  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahs, dhe, tentamen99518 Onlinetentamen via Blackboard. Obligatoriska anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-27
T  15:00-19:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, tentamen31520 Tentamen, Människokroppens anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-27
T  15:00-20:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävletentamen, vealan12303 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-13
T  15:00-20:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpEnergiresurser 6.0hp v.35-02, Kvartsfart Dag Campus Gävlenadman, tentamen31530 Written examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-05
TFre12 Jan09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Distans Gävle, Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävlejeanio, tentamen33203 Written examination Language Didactics. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-12-11
T  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekaiknn, maaraa, tentamen31524 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-06
T  09:00-14:00  Fastighetsrätt 15.0hp v.35-02, Halvfart Veckoslut Distans Gävletentamen, ubn31524, 51325, 51525 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-07
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpMarknadsföring A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejmn, nsy, tentamen, vitfrt31520, 31530, Hedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-24
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinteknik grundkurs 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleperblt, tentamen12303, 12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-06
T  14:00-15:00  Låsningsbokningtentamen11518, 99518, 99520  2017-11-10
T  15:00-18:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatorsystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahs, awi, tentamen11518, 99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-10
T  15:00-19:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.52-41, Helfart Dag Campus Gävleasahed, mansogHedvigs Tentamen moment 0001+0002. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-06
T  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpSamhällets förvaltning och utveckling 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlematwan, tentamen12303, 12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-24
T  15:00-19:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpVA-teknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, zhowag12305 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamenHedvigs Tentamen moment 0010 och 0020. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-11
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenHedvigs Tentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenHedvigs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00  Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenHedvigs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-19:00  Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävleevawen, tentamen31520, 31524, 31530 Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-06
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Bollnäsevawen, tentamenBollnäs Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Norrtäljeevawen, tentamenNorrtälje Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Hudiksvallevawen, tentamenHudiksvall Tentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMekanik för ingenjörer 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlesonsjg, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-06
T  15:00-20:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIndustriella energisystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus GävlenadmanHedvigs OBS! Ändrat datum. Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-27
TLör13 Jan10:00-13:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävledohcag, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera.
Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamen31520 Tentamen moment 0040+0070. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-27
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenHedvigs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-15
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenHedvigs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Bollnäsliaarn, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Hudiksvallliaarn, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Norrtäljeliaarn, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpMiljö och folkhälsorisker II 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, saawrt, tentamen12303 Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-24
T  10:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpHållbara städer 6.0hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehwo, tentamen31520 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exams: www.hig.se/tentamen2017-10-06
T  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpStyrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlenrr, tentamen31530 Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-05
T  10:00-15:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpArbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleroelof, tentamenHedvigs Tentamen. OBS: tentan flyttad till lördag 13/1 kl 10.00-15.00. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-14
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenHedvigs Omtentamen deklurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
 
Vecka 3, 2018
TMån15 Jan09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpMatematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematisk statistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematisk statistik 7.5hp v.35-44, Halvfart Blandat IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamen31524, 31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, diooro, maslon, tentamen31520 Omtentamen Affärs- och säljprocessen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-24
TFre19 Jan09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamen31520 Omtentamen moment 0010, 0020 + 0030. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamen31530 Tentamen del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-13
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Gävleparlug, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.35-39, Helfart Dag Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-03
T  09:00-13:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpRedovisningsteori C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Redovisningsteori C 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävlesadhon, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-23
T  09:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsjuridik 7.5hp v.45-49, Halvfart Dag Campus Gävlehakheg, tentamen, ubn31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-10-12
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 20, grupp A, grupp B.2017-08-16
TLör20 Jan10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsvetenskap 15.0hp v.35-44, Helfart Dag Campus Gävleaeo, tentamen31520 Omtentamen, Doping. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Skor med spetsiga smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-08-30
T  10:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-18
T  10:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpBelastning och motorisk träning 15.0hp v.14-23, Helfart Dag Campus Gävlelsb, tentamen31520 Omtentamen Biomekanik och belastningsergonomi. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-11
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamen31520, 31530 
Omtentamen delkurs 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-11
 
Vecka 4, 2018
TMån22 Jan13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 21, grupp A, grupp B.2017-08-16
TFre26 Jan09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Ledarskap i säljande organisationer 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeljg, tentamen31520 Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-12
T  13:15-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävlehanhun99132 Basfysik Föreläsning 22, grupp A, grupp B.2017-08-16
TLör27 Jan10:00-15:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dag Campus Gävlejnn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-21
T  10:00-15:00  Tentamensbokning 12303  2017-11-21
 
Vecka 5, 2018
TMån29 Jan09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.35-04, Kvartsfart Dag Campus Gävleaed, tentamen11117, 11121, 11122, 99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Moment 0010+0020. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-27
TTis30 Jan09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamen31520, 31530 Omtentamen Farmakologi och läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-04
TOns31 Jan09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård III – inklusive examensarbete 30.0hp v.03-22, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III - inklusive examensarbete 30.0hp v.03-22, Helfart Dag Campus Gävlekaiknn, maaraa, tentamenTentamenslokal Tentamen moment 0003. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-28
T  09:00-14:30  Tentamensbokning 31520  2017-11-28
TLör3 Feb09:00-16:00  Tentamensbokning 31530  2017-11-09
T  10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0050, 0060, 0080. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-09
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.35-50, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenTentamenslokal 
Omtentamen delkurs 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-09
 
Vecka 6, 2018
TFre9 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 31520, 31524  2017-11-09
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävleabs, manben, manfrd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
TLör10 Feb09:00-16:00  Tentamensbokning 31520  2017-11-09
G,T  10:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5hp v.45-49, Helfart Dag Campus Gävleolanol, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenTentamenslokal Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-15
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Bollnäsliaarn, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-08-23
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Hudiksvallliaarn, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-08-23
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Norrtäljeliaarn, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatumet. Anmälan öppnar fem veckor före tentadatumet. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort och FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen

2017-08-23
 
Vecka 7, 2018
TMån12 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 31520, 31524, 31530  2017-11-09
T  09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenTentamenslokal Tentamen delkurs 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
TTis13 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 31520  2017-11-09
T  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0010 och 0020. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
TOns14 Feb08:00-16:00  Tentamensbokning 31520  2017-11-09
T  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpLedarskap och coaching I 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Gävlemso, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-16
T  09:00-13:00 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hpUtvärderingsmetoder 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Distans Gävlelaswet, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
TTor15 Feb09:00-12:00 Byggnadsingenjör 180.0hpÄndring av byggnad 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejpa, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-13:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpByggnadens energisystem 6.0hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlearnamn, tentamen, tkhTentamenslokal Written re-examination. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahs, dhe, tentamen99518 Onlinetentamen via Blackboard. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahm, analae, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.34-48, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0003: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
TFre16 Feb09:00-12:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatorsystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleahs, awi, tentamen99518 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-10
T  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap B 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Gävleanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-22
T  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpMarkåtkomst och ersättning 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Norrtäljeerkham, tentamenNorrtälje Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMateriallära 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, tentamenTentamenslokal Omentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMakroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendemadrei, manben, mlm, tentamen, upiTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  09:00-14:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpEnergiresurser 6.0hp v.35-02, Kvartsfart Dag Campus Gävlenadman, tentamenTentamenslokal Written re-examination. MThe exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  12:00-12:30  Låsningsbokningtentamen99518  2017-11-10
T  15:00-18:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottspsykologi 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Gävlelasern, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-13
T  15:00-18:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpEmerging Markets 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleahr, mieryk, siabej, tentamenTentamenslokal Written examination. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-12-12
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mroTentamenslokal Tentamen moment 1007. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-27
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Bollnäsaniwit, mroBollnäs Tentamen moment 1007 Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-27
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Hudiksvallaniwit, mroHudiksvall Tentamen moment 1007. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-27
T  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Norrtäljeaniwit, mroNorrtälje Tentamen moment 1007 Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-27
TLör17 Feb10:00-13:00 Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlebrabae, dalrat, faw, kolsie, tentamenTentamenslokal Written re-examination. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  10:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.52-41, Helfart Dag Campus Gävleasahed, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0001+0002. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  10:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem II 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulfTentamenslokal Omtentamen ventilation, styr- och reglerteknik. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  10:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpMiljö och folkhälsorisker II 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, saawrt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-24
T  10:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpPrinciper för mikrovågsteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejco, tentamenTentamenslokal Written re-examination. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.
Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.
2017-11-21
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenTentamenslokal Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Gävleliaarn, sahkan, tentamenTentamenslokal Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-09
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Bollnäsliaarn, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Hudiksvallliaarn, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dag Campus Norrtäljeliaarn, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen Fysiologi och anatomi del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Inloggning krävs. Tentamensanmälan öppnar fem veckor innan tentamenstillfället.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-08-03
T  10:00-15:00 Industridesign 180.0hpForm och konstruktion 22.5hp v.40-02, Helfart Dag Campus Gävlepasatr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-21
T  10:00-15:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetisk felteori 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlemaslin, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
 
Vecka 8, 2018
TMån19 Feb08:00-16:00  Tentamensbokning 31520  2017-11-15
T  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpFunktionell programmering och diskret matematik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleajj, jackson, tentamenTentamenslokal Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpElektronik och mätteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleenr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpSamhällsgeografi 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejabnoa, jmk11518 Omtentamen. Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-13
T  09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.35-04, Kvartsfart Dag Campus Gävleaed, tentamen99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Omtentamen moment 0010+0020. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-27
TTis20 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 12303, 12305, 31520, 31524, 31530, 51325  2017-11-15
T  09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Dag IT-distans Ortsoberoendeperjee, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.35-02, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpMatematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlehlm, tentamen, yuoasnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävleshr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpMarknadsföring A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejmn, nsy, tentamen, vitfrtTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpInomhusmiljö 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlemms, tentamenTentamenslokal Written re-examination. The exam venue is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMarknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Marknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Marknadsföring B 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Gävlejkm, jmn, tentamen, zaaahiTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
TOns21 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 12303, 31520, 31530, 51325  2017-11-15
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpLinjär analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleajj, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävletentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAdvanced Financial Management 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleplr, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-15
TTor22 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 12303, 12305, 31520, 31524, 31530, 51325, 51525  2017-11-15
T  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsekonomi 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleepo, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävletentamen, vealanTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggmätning för byggare 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpKomplex Analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Komplex Analys 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejonbjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.35-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.40-49, Helfart Dag Campus Gävledalann, haalas, saaaxn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-12-11
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinteknik grundkurs 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleperblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoendeepo, laagla, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpGrundläggande strömningsmekanik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleablhai, mcn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
TFre23 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 12303, 12305, 31520, 31524, 31530, 51325, 51525  2017-11-15
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Gävleparlug, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Distans Söderhamnparlug, tentamenSöderhamn Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-06
T  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpLedarskap och coachning II 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlemso, tentamenTentamenslokal Omtentamen Coaching. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
T  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlepei, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0040+0070. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.35-02, Helfart Dag Campus Gävlejeanio, tentamenTentamenslokal Written re-examination Language Didactics. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävletentamen, tjo99520 Omtentamen. Onlinetentamen via Blackboard. Obligatorisk anmäla via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-09-12
T  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLean och ledarskap 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlekha, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-13:00 Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete 210.0hpAlkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleerkham, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Bollnäserkham, tentamenBollnäs Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Hudiksvallerkham, tentamenHudiksvall Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-13:00  Alkohol och psykoaktiva droger 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Södertäljeerkham, tentamenSödertälje Written re-examination. Mandatory sign-up through studentportal no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2017-10-06
T  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMekanik för ingenjörer 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlesonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpArbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleroelof, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDistributionslogistik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlechsdoc, hahhje, roelof, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  09:00-14:00  Fastighetsrätt 15.0hp v.35-02, Halvfart Veckoslut Distans Gävletentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
TLör24 Feb09:00-16:00  Tentamensbokning 12303, 31520, 31524, 31530  2017-11-15
T  10:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpSamhällets förvaltning och utveckling 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenTentamenslokal Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenTentamenslokal Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  10:00-14:00  Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Gävlebwm, tentamenTentamenslokal Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  10:00-14:00  Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-08
T  10:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.45-02, Helfart Dag Campus Gävlekdg, tentamenTentamenslokal Omtentamen, Människokroppens anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Gävleevawen, tentamenTentamenslokal Omtentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-15
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Bollnäsevawen, tentamenBollnäs Omtentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Norrtäljeevawen, tentamenNorrtälje Omtentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.49-02, Helfart Dag Campus Hudiksvallevawen, tentamenHudiksvall Omtentamen Medicin och Omvårdnad. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-09-12
T  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpStyrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlenrr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-15
T  10:00-15:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIndustriella energisystem 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus GävlenadmanTentamenslokal Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-17
 
Vecka 9, 2018
TMån26 Feb08:00-15:00  Tentamensbokning 12303, 12305, 31520, 31530  2017-11-16
T  09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamenTentamenslokal Omtentamen del 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
T  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Fysisk detaljplanering 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, tentamen99518, 99520 Digital omtentamen. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadatum. Giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer info om tentamen: www.hig.se/tentamen2017-07-10
T  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLinjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus GävletentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
TLör3 Mar09:00-16:00  Tentamensbokning 12303  2017-11-16
T  10:00-15:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.35-07, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenTentamenslokal Omtentamen delkurs 2. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
 
Vecka 10, 2018
TMån5 Mar09:00-14:00 Bastermin - inriktning högskoleingenjör 21.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.03-20, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenTentamenslokal Tentamen delkurs 1. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-28
T  09:00-14:30  Tentamensbokning 31530  2017-11-28
TFre9 Mar09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård III – inklusive examensarbete 30.0hp v.03-22, Helfart Dag Campus Gävle, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III - inklusive examensarbete 30.0hp v.03-22, Helfart Dag Campus Gävlekaiknn, maaraa, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0003. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-28
T  09:00-14:30  Tentamensbokning 31520  2017-11-28
 
Vecka 11, 2018
TMån12 Mar08:00-15:00  Tentamensbokning 31520, 31530  2017-11-16
T  09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBasmatematik 4 8.0hp v.02-20, Halvfart Dag Campus Gävleaed, tentamenTentamenslokal Tentamen delkurs 1. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
TOns14 Mar08:00-14:00  Tentamensbokning 12303, 31520  2017-11-22
T  09:00-13:00  Fastighetsvärdering B 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Distans Ortsoberoendemkr, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-22
TFre16 Mar09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mro, tentamenTentamenslokal Tentamen Folksjukdomar. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-29
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Bollnäsaniwit, mro, tentamenBollnäs Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-29
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Hudiksvallaniwit, mro, tentamenHudiksvall Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-29
T  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Norrtäljeaniwit, mro, tentamenNorrtälje Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-29
 
Vecka 12, 2018
TMån19 Mar09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpProjektkurs Industriell ekonomi 15.0hp v.03-22, Halvfart Dag Campus Gävlecns, sen, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
T  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHållfasthetslära för ingenjörer 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleperblt, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-16
T  09:00-14:00 Tekniskt basår - inriktning högskoleingenjör 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.35-04, Kvartsfart Dag Campus Gävleaed, tentamen99518 Onlinetentamen via Blackboard. Omtentamen moment 0010+0020. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-10-13
T  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpTrådlösa sensornätverk 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävlejco, pao, tentamenTentamenslokal Written examination (re-sit). Mandatory exam registration through the studentportal no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen2017-11-16
G,T  12:30-15:00  Svenska som främmande språk, steg I 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleanswik31216  2017-12-13
T  15:00-16:30 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadskonstruktion 1 - Statik och hållfasthetslära 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleano, jnn12108 Tentamen_0010-Teoridelen2017-11-13
T  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpByggmätning och organisation 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävlemaebeg, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-11
T  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad mekanik 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-06
T  15:00-20:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpGrundläggande logistik 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävlesen, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
TTis20 Mar09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.35-22, Kvartsfart Dag Campus Gävlemaekld, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-05
T  14:00-15:00  Tentamensbokningtentamen11518, 99518, 99520  2017-11-24
T  15:00-19:00 Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpMiljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, maupyn11518, 99518, 99520 Onlinetentamen via Blackboard. Indelning i sal sker ca en vecka innan tentadatum. Obligatoriska anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-24
TOns21 Mar09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 22.5hp v.08-22, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Tentamen/omtentamen Mäklarjuridik. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-11-24
T  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpVärmeöverföring 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleablhai, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen2017-11-16
T  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning B 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning B 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleahm, analae, tentamenTentamenslokal Tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2017-12-06

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder