Schema
Datum: 2019-06-18 - 2019-12-17
 
Utskrivet: 2019-06-18 09:32:22
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2019
AMån12 Aug09:00-12:00  Infrastruktur för Geodata 4.0hp v.36-45, Kvartsfart Dagtid Distans Gävlejerpah, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-05
A  09:00-12:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hpTillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemzo, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-10-09
A  09:00-12:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpTillförlitlighetsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemzo, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-10-09
A  09:00-12:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpKvalitetsutveckling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, kha, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-28
A  09:00-12:00 Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävlejiymua, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-18
A  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpKvalitetsstyrning I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, mzo, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-28
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Gävlecsl, haalas, tentamenTentamenslokal Omtentamen Gävle. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-24
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Norrtäljecsl, haalas, tentamenNorrtälje Omtentamen Norrtälje. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-24
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallcsl, haalas, tentamenHudiksvall Omtentamen Hudiksvall. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-24
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Bollnäscsl, haalas, tentamenBollnäs Omtentamen Bollnäs. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-24
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Söderhamncsl, haalas, tentamenSöderhamn Omtentamen Söderhamn. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-24
A  09:00-13:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Distans Södertäljecsl, haalas, tentamenSödertälje Omtentamen Södertälje. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-24
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFastighetsbildningsteknik I 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulftifTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpFastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejospen, matwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpEkologi för folkhälsovetare 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlelhm, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-14
A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Gävle, Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.36-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Blandad undervisningstid Distans Gävlehekkai, tentamen  Omtentamen Language structure. Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2019-06-17
A  09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpFlervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende, Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoendepermao, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-13
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Juridisk översiktskurs 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen eller tentamen@hig.se2019-04-16
A  09:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsjuridik 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, hakheg, tentamenTentamenslokal Omtentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-18
A  09:00-14:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLivscykelanalys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleanahog, mudarn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-23
A  09:00-14:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpSDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 15.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleamrjos, ansjan, jerpah, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Skor med spetsiga, smala klackar är inte tillåtna i Hedvigslundshallen.2018-10-03
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Handelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpElektrisk kretsteori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen. Skor med spetsiga, smala klackar är inte tillåtna i Hedvigslundshallen.2018-11-15
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hpMatematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävlehlm, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpRedovisningsteori C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Redovisningsteori C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlefhg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2019-04-12
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpKonstruktion och simulering med finita elementmetoden 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleperblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpSignalbehandling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävledalrow, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-08
A  14:00-20:00   haatat99518, 99520, Tentamenslokal Reserverat för tentamen2019-02-01
A  15:00-19:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Geografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Geografisk informationsteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2019-02-01
ATis13 Aug09:00-12:00  Personlig tränare 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävlepei, tentamenTentamenslokal Omtentamen träningslära. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-29
A  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpArbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleolawid, roelof, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävleanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen Mäklarjuridik. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, lihpon, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0006 + 0007. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsasahed, lihpon, tentamenBollnäs Omtentamen moment 0006 + 0007. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallasahed, lihpon, tentamenHudiksvall Omtentamen moment 0006 + 0007. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljeasahed, lihpon, tentamenNorrtälje Omtentamen moment 0006 + 0007. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFjärranalys och GIS-analys i land management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaupyn, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-10-26
A  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpTillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, svnblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Träningslära. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-22
A  09:00-14:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpByggnadens energisystem 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleablhai, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-02-07
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpRobotik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepermao, sadrae, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
2018-12-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Gävlemaasjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen. Lokal publiceras på schemat ca 1 vecka före tentadagen.2018-12-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Bollnäsmaasjd, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen.2018-12-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallmaasjd, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen.2018-12-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Norrtäljemaasjd, tentamenNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen.2018-12-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpFördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Södertäljemaasjd, tentamenSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen.2018-12-13
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpStyrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlenrr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen eller tentamen@hig.se2018-10-18
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpProjekt husbyggnadsteknik 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlebes, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-13 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-13
A  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDistributionslogistik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlechsdoc, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-13 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpFastighets- och bolagsbeskattning 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävledalann, haalas, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  09:00-14:00 Miljöstrateg 180.0hpLedning för hållbar utveckling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleaho, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-16
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHydraulik och pneumatik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleajh, sonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-18
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillverkningsmetoder 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepasatr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-27
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpObjektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleperjee, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-13 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpFlervariabelanalys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Flervariabelanalys 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Gävletentamen, yuyshvTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-13
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpFasta tillståndets elektronik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-13
A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpGrundläggande termodynamik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-13
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlebeyben, ljg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem I 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, tkh, ulfTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-11
A  14:00-21:00  Tentamensbokningleaask11123, 99518, 99520 Reserverat för tentamen2018-11-19
A  15:00-18:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeovetenskap och geoteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, evasan, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-21
A  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleahs, dhe, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-25
A  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, tjoTentamenslokal Digital omtentamen 2019-08-13 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpCAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, tjoTentamenslokal Digital omtentamen 2019-08-13 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  15:00-19:00 Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpSystemperspektiv på miljöteknik 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Systemperspektiv på miljöstrategiskt arbete 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleanahog, emathe, kalhin, tentamen, zhowagTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  15:00-19:00 Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpAvfallshantering 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleanahog, saacao, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  15:00-19:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpExcelanvändning för praktiskt verksamhetsstöd 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-13
AOns14 Aug09:00-12:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpMetoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlepeanon, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-08
A  09:00-12:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpKlientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
2018-12-03
A  09:00-12:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleahs, awi, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-25
A  09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Inledande programmering i Java 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Distans Ortsoberoendeperjee, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-05
A  09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlebjokan, mcn, nadman, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpMarkåtkomst och ersättning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamenTentamenslokal Omtentamen, del 1. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmaawer, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen, del 1. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmaawer, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen, del 1. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemaawer, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen, del 1. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpStadens sociala geografi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejmk, peanon, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-11
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlekdg, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010 Cellens uppbyggnad och funktion. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-03
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpByggmätning och organisation 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaebeg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpLinjär analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleajj, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävlehlm, radedn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020. Grupp A, Grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshlm, radedn, tentamenBollnäs Omtentamen 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver på studieort måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhlm, radedn, tentamenHudiksvall Omtentamen 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver på studieort måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalhlm, radedn, tentamenLjusdal Omtentamen 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver på studieort måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenhlm, radedn, tentamenSandviken Omtentamen 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver på studieort måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpMatematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeajj, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-25
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlemrc, tentamen, yuoasnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-25
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävleepo, laagla, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-14
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Externredovisning B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleahm, analae, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpGeometri med matematikhistoria 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlerotalk, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggmätning för byggare 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen 2019-08-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpMikroekonomisk Teori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleabs, annnin, gaa, manben, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
ATor15 Aug09:00-11:00 Byggnadsingenjör 180.0hpMätteknik för energi och inneklimat i byggnader 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemms, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-23
A  09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpLedarskap och coaching I 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävlemso, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010, 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpByggmätning och arbetsledning 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlemodbai, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-16
A  09:00-13:00 Miljöstrateg 180.0hpIntroduktion till Miljöpsykologi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlepst, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-21
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpSamhällets förvaltning och utveckling 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  09:00-13:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpPassiva mikrovågskomponenter 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-19
A  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpBelastning och motorisk träning 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlelsb, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010 (Biomekanik och belastningsergonomi). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-24
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpLivets utveckling 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Normal Gävleall, ekr, lhm, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-24
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpObjektorienterad design och programmering II 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejbt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen Pediatrik och ped.omvårdnad (0010) + Läkemedelsräkning (0050). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, tentamenBollnäs Omtentamen Pediatrik och ped.omvårdnad (0010) + Läkemedelsräkning (0050). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, tentamenHudiksvall Omtentamen Pediatrik och ped.omvårdnad (0010) + Läkemedelsräkning (0050). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, tentamenNorrtälje Omtentamen Pediatrik och ped.omvårdnad (0010) + Läkemedelsräkning (0050). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpAlgoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-23
A  09:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende, Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeastten, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad termodynamik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-07
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHållfasthetslära för ingenjörer 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleperblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-16
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpLinjär algebra 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävleirapen, jonbjd, rkm, tentamenTentamenslokal Omtentamen distanskursen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-14
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpSkärande bearbetning 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, pasatr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-16
A  09:00-14:00 Bastermin 21.0hpBasmatematik 3c 10.5hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävlemin, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLinjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleirapen, jonbjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen campuskursen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpArbetsrätt 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävlecsl, haalas, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  15:00-19:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hpMiljöbedömning av energisystem 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlemanero, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-26
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMekanisk värmeteori och strömningslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-13
AFre16 Aug09:00-12:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpEngelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävleliajon, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-06-19
A  09:00-12:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpEngelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävleliajon, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-06-19
A  09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.36-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlemaekld, tentamenTentamenslokal Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-19
A  09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hpFarmakologi och läkemedelsberäkning 4.5hp v.11-13, Helfart Dagtid Normal Gävlebwm, caarem, tentamenTentamenslokal Omtentamen, moment 0001. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-22
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Gävlelivzeg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäslivzeg, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvalllivzeg, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamnlivzeg, tentamenSöderhamn Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Norrtäljelivzeg, tentamenNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpForskningsmetoder i folkhälsovetenskap I 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävlecoawun, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-24
A  09:00-13:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsvärdering och byggnadsteknik för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15.0hp v.06-12, Helfart Blandad undervisningstid Distans Stockholm, Fastighetsvärdering B 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Fastighetsvärdering B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Fastighetsvärdering B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemanahn, mkr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2019-01-23
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpTillämpad Elektronik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlenrr, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-16 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till automation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlenbl, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-07-02
A  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpRitteknik med CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleajh, perblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-15
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Beskattningsrätt I 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendedalann, haalas, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-22
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpTillämpad mekanik II 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-04-12
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpOffentlig rätt och EU-rätt 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävleboeler, haalas, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-18
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpDifferentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Gävletentamen, xwgTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2019-03-25
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska beräkningsmetoder 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-16
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad mekanik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleligxua, rotalk, tentamenTentamenslokal Omtentamen Del 3. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpMatematisk begreppsbildning för gymnasieskolan 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Gävleias, mrc, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, sahkanTentamenslokal Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, sahkanBollnäs Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, sahkanHudiksvall Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, sahkanNorrtälje Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
ALör17 Aug09:00-16:00  Tentamensbokningleaask99518, 99520 Reserverat för tentamen2019-01-30
A  10:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpProduktutveckling 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlesonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-01
A  10:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovetenskap 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, evasan, sab, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-01
A  10:00-13:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hpSimuleringsteknik för logistiksystem 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemzo, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-14
A  10:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpSimulering av logistiksystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemzo, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-14
A  10:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem II 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemcn, tentamen, ulfTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-13
A  10:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpIntroduktion till datakommunikation 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleahs, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-30
A  10:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpPrinciper för mikrovågsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-19
A  10:00-14:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpDigital Fotogrammetri 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-16
A  10:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell organisation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekha, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-26
A  10:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0001, 0002, 0030 och 0040. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  10:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävleolanol, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-25
A  10:00-15:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpAvancerad digital styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Avancerad digital styrning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendepermao, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-17 Salstentamen, Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-09-01
A  10:00-15:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlebes, jnn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-01
A  10:00-15:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGrundläggande mätningsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-30
A  10:00-15:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpDataanalys och statistik för ingenjörer 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlerotalk, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  10:00-15:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpGrundläggande strömningsmekanik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleablhai, mcn, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. Shoes with stiletto heels are not allowed in Hedvigslundshallen.2018-12-05
A  10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpCivilrätt I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaalas, jeysod, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  10:00-15:00 Byggnadsingenjör 180.0hpEntreprenadrätt och upphandling 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaalas, jeysod, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  10:00-16:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpHållbar samhällsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, kalsan, leastr, tentamenTentamenslokal Omtentamen Del 1 och 2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-14
 
Vecka 34, 2019
ATis20 Aug08:30-12:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Norrtälje, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmaawer, sahkan51518 rest-HLR2019-06-11
A  09:00-12:00 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpStadsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Stadsplaneringens teori och praktik 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlejmk, peanon, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-04-01
A  09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpKartografi och CAD 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Kartografi 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Kartografi och CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlepeanon, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen 2019-08-20 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-01
A  09:00-12:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävleanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen Bransch/Marknad/Yrke Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen
2019-05-20
A  09:00-12:00  Fastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoendeanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen Bransch/Marknad/Yrke Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen
2019-05-22
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell miljöledning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleroelof, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-06
A  09:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMateriallära 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-20
A  09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpMobilitet och hållbara transporter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleemathe, frkyag, jabnoa, kalhin, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen 2019-08-20 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
G,A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska (31-60) 30.0hp v.04-03, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Gävle, Engelska för ämneslärare (31-60) 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska (31-60) 30.0hp v.04-23, Helfart Blandad undervisningstid Distans Gävle, Engelska för ämneslärare (31-60) 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävlehekkai, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-01-23
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsekonomi för lantmätare 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen Sexuell och repro.hälsa (0020) + Farmakologi (0030). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, tentamenBollnäs Omtentamen Sexuell och repro.hälsa (0020) + Farmakologi (0030). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, tentamenHudiksvall Omtentamen Sexuell och repro.hälsa (0020) + Farmakologi (0030). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, tentamenNorrtälje Omtentamen Sexuell och repro.hälsa (0020) + Farmakologi (0030). Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMiljömikrobiologi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlesaawrt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-18
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlekdg, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020 Människokroppens anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-03
A  09:00-13:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpProgramvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, tentamen, thsbotTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-06
G,A  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpRevision D 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlearefam, sadhon, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-05-08
A  09:00-14:00 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hpKvalitativa metoder i kriminologi 10.0hp v.17-23, Helfart Dagtid Distans GävlesoawinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-26
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleghd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-02
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hpKomplex Analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävlejonbjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-22
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpRadiosystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepao, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-19
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadsfysik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejpa, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpReferenssystem och positionering 5.0hp v.04-09, Kvartsfart Dagtid Normal Gävleaog, jae, tentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-30
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpRF Mätteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlepao, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-09-03
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinteknik grundkurs 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleperblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-27
A  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlehaakur, pereie, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-02
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska fältövningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaebeg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-05-03
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlehlm, irapen, olvvin, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-05-08
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlehlm, irapen, olvvin, shr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-05-08
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning C 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleahm, analae, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Bollnäscsl, haalas, hakheg, tentamenBollnäs Omtentamen Bollnäs 2018-12-19 Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-24
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävlecsl, haalas, hakheg, tentamenTentamenslokal Omtentamen Gävle 2018-12-19 Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-24
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallcsl, haalas, hakheg, tentamenHudiksvall Omtentamen Hudiksvall 2018-12-19 Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-24
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Norrtäljecsl, haalas, hakheg, tentamenNorrtälje Omtentamen Norrtälje 2018-12-19 Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-24
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Söderhamncsl, haalas, hakheg, tentamenSöderhamn Omtentamen Söderhamn 2018-12-19 Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-24
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Södertäljecsl, haalas, hakheg, tentamenSödertälje Omtentamen Södertälje 2018-12-19 Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-24
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpProgrammeringsmetodik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, awi, dhe, jackson, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-08
G,A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIndustriella energisystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlenadman, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Externredovisning A 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendeahm, analae, tentamen, vealanTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpÖversiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-12
A  15:00-19:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpInbyggda system 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-14
A  15:00-19:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpEnergiresurser 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlebjokan, nadman, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-05
A  15:00-19:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGIS raster/vektor 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaupyn, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-04-25
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpUnderhållsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleajh, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-11
ATor22 Aug09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpTillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, svnblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Testmetoder. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-22
A  09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.36-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlemaekld, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen del 2. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-02
A  09:00-13:00  Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepei, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-31
A  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLean och ledarskap 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemudabd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-14
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetisk felteori 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlefaznin, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-26
A  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende, Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeastten, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2019-01-29
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatabasteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-31
A  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAvancerad externredovisning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlefhg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-31
A  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpProduktionslogistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlesen, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-06
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 22.5hp v.08-22, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävleanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen Affärs och Säljprocessen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMekanik för ingenjörer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlesonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-24
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMakroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleasnkus, madrei, manben, mkr, tentamen, upiTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpModulation och kodning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemin, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-10-23
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpEnvariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejonbjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen, campuskursen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpEnvariabelanalys 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende, Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Envariabelanalys 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendejonbjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen, distanskursen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet för dig som skriver i Gävle. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information och ansökan om tentamen på annan ort: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäsaniwit, mansog, tentamenBollnäs Omtentamen: Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallaniwit, mansog, tentamenHudiksvall Omtentamen: Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Norrtäljeaniwit, mansog, tentamenNorrtälje Omtentamen: Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpStokastiska processer 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleajj, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-02-11
A  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpFöretags- och personalekonomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlelaagla, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-04
G,A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpVärmeöverföring 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleablhai, arnamn, bjokan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-18
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpReglerteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlepermao, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Bollnäspakhan, tentamenBollnäs Omtentamen 0010, BOLLNÄS. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Bastermin 21.0hp, Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 2 10.5hp v.07-24, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlepakhan, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0010, GÄVLE. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalpakhan, tentamenLjusdal Omtentamen 0010, LJUSDAL. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hp pakhan, tentamenBollnäs Omtentamen 0010, BOLLNÄS. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallpakhan, tentamenHudiksvall Omtentamen 0010, HUDIKSVALL. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenpakhan, tentamenSandviken Omtentamen 0010, SANDVIKEN. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMarknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Marknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejkm, tentamen, zaaahiTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-11
A  09:00-15:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpAlgoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleperjee, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-06
A  14:00-21:00  Tentamensbokningleaask99518, 99520 Reserverat för tentamen2018-10-09
A  15:00-19:00 Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpMiljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlechn, heygrw, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-14
A  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpIntroduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-02
A  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpOptimeringslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleshr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-11
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpElkraftteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlenrr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-26
A  15:00-20:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpSamhällsgeografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleevasan, jabnoa, jmk, peanon, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-09
AFre23 Aug09:00-12:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottspsykologi 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävlelasern, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-12:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hpFarmakologi och läkemedelsberäkning 4.5hp v.11-13, Helfart Dagtid Normal Gävlebwm, caarem, tentamenTentamenslokal Omtentamen, moment 0003. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-22
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Gävletentamen, thevonTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpSocialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Söderhamntentamen, thevonSöderhamn Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-08
A  09:00-12:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpInnovation Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-10
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska mätinstrument 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlefaznin, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-13
A  09:00-13:00 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp, Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpGeodetisk mätningsteknik 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlemodbai, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-01-30
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamenTentamenslokal Omtentamen, del 2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmaawer, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen, del 2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmaawer, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen, del 2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemaawer, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen, del 2. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-20
A  09:00-13:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpMarknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Marknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendensy, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-22
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenTentamenslokal Omtentamen GÄVLE. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal publiceras på schemat ca 1 vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenBollnäs Omtentamen BOLLNÄS. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenHudiksvall Omtentamen HUDIKSVALL. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenNorrtälje Omtentamen NORRTÄLJE. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  09:00-14:00 Bastermin 21.0hpBaskemi 1 10.5hp v.04-19, Halvfart Dagtid Normal Gävleaed, tentamen99518 Digital tentamen 0010 + 0020. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-28
A  09:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpMiljö och folkhälsorisker II 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävlesaawrt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlejonbjd, rkm, tentamen, vaachaTentamenslokal Omtentamen distanskursen. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävleshr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-01
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsrätt 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen.
2018-12-14
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpFastighetsrätt 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpFinancial Management C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Financial Management C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoendeplr, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-27
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Gävle, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleabs, annnin, asnkus, gaa, manben, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlejonbjd, rkm, tentamen, vaachaTentamenslokal Omtentamen campuskursen. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpStatistisk signalbehandling 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Statistisk signalbehandling 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Statistisk signalbehandling 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende, Statistisk signalbehandling 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendenbl, tentamenTentamenslokal Rexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-04-02
A  15:00-19:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpSälj och affärsmannaskap B 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävleanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-22
A  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinelement 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, sonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-02-01
A  15:00-20:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadskonstruktion 3 - bärverk 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleghd, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-19
A  15:00-20:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFolkhälsovetenskap - en introduktion 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävleannend, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-15
ALör24 Aug09:00-16:00  Tentamensbokningleaask99518, 99520 Reserverat för tentamen2018-10-10
A  10:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpMetoder för samhällsplanering och geografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepeanon, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-11-26
A  10:00-13:00 Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpRegional utveckling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, peanon, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  10:00-13:00  Kardiologi 15.0hp v.36-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlemaekld, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0060. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävlebwm, tentamenTentamenslokal Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal publiceras på schemat ca 1 vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  10:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hpRobotteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, tentamenTentamenslokal 
Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
2018-12-19
A  10:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpProjektkurs Industriell ekonomi 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlecns, sen, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-30
A  10:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hpMiljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekso, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-08-24 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-01
A  10:00-15:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpTrådlösa sensornätverk 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, pao, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-09-03
A  10:00-15:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäsmaasjd, tentamenBollnäs Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Bollnäs. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  10:00-15:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallmaasjd, tentamenHudiksvall Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Hudiksvall. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  10:00-15:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamnmaasjd, tentamenSöderhamn Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Söderhamn. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  10:00-15:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Norrtäljemaasjd, tentamenNorrtälje Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Norrtälje. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  10:00-15:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Södertäljemaasjd, tentamenSödertälje Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Södertälje. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  10:00-15:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävlemaasjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen Barn, ungdomar och familjer Salstentamen, Gävle. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentadagen.2018-09-13
A  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpElektronik och mätteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-01
A  10:00-15:00  Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz 60.0hp v.03-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemaaern, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0024. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-06-15
A  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen
G Bokning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ablhai Abolfazl Hayati  
abs Apostolos Bantekas  
aed Annika Eklund  
ahm Anders Hedman  
aho Åsa Hadin  
ahs Anders Hermansson  
ajh Annika Johansson  
ajj Anders Johansson  
all Anna Lindvall  
amrjos Amir Jonis  
anaens Anna Engvers  
anahog Anna Högberg  
analae Annika Lake  
aniwit Ann-Sofi Wigert  
annend Anna-Karin Enhol Näslund  
annnin Ann-Christin Jansson  
ansjan Anders Jackson  
anwmer Andrew Mercer  
aog Ann-sofie Östberg  
arefam Arne Fagerström  
arnamn Arman Ameen  
asahed Åsa Hedlund  
asnkus Askin Kurutas  
astten Asrat Temesgen  
auh Atique Ullah  
awi Åke Wallin  
ban Bo Lennart Andersson  
bes Bengt Eriksson  
beyben Benny Berggren  
bjokan Björn O Karlsson  
boeler Börje Leidhammar  
bwm Britt-Mari Wågström  
caarem Carola Ressem  
chn Christina Hultgren  
chsdoc Chris Dominic  
cns Camilla Niss  
coawun Cornelia Wulff Hamrin  
cpn Carina Pettersson  
csl Candice Stål  
dalann Daniel Andersson  
dalrow Daniel Rönnow  
dhe Douglas Howie  
ekr Eva Kellner  
emathe Emma Thiede  
enr Edvard Nordlander  
epo Erika Persson  
evasan Eva Sahlin  
faznin Faramarz Nilfouroushan  
fhg Fredrik Hartwig  
frkyag Frank Yang  
gaa Gulizar Akay  
ghd Göran Hed  
haakur Hanna Kusterer  
haalas Hanna Landelius  
haatat Hanna Tåqvist  
hakheg Hans Erik Hellborg  
hekkai Henrik Kaatari  
heygrw Henry Grew  
hlm Helena Lindström  
hwo Hans Wigo  
ias Iiris Attorps  
irapen Irina Pettersson  
jabnoa Jakob Nobuoka  
jackson Anders Jackson  
jae Julia Ahlen  
jbt Jonas Boustedt  
jco Jose Chilo  
jerpah Jesper Paasch  
jeysod Jenny Söderlund  
jiymua Jimmy Munobwa  
jkm Jonas Kågström  
jmk Janne Margrethe Karlsson  
jnn Johan Norén  
jonbjd Johan Björklund  
jospen Jonas Pettersson  
jpa Jan Akander  
kaiknn Kati Knudsen  
kalhin Karl Hillman  
kalsan Karl Samuelsson  
kdg Kent Dimberg  
kha Katarina Hansson  
kohtar Kourosh Tatar  
kso Kaisu Sammalisto  
laagla Larisa Nilsson  
lasern Lars Eriksson  
leaask Lena Ask  
leastr Lena Steffner  
lhm Lars Hillstrom  
liajon Lisa Johansson  
ligxua Li-Fang Xu  
lihpon Lisbeth Porskrog Kristiansen  
livzeg Liv Zetterberg  
ljg Lars-Johan Åge  
lsb Lena Svennberg  
maaern Maria Eriksson  
maaraa Maria Randmaa  
maasjd Maria Sjölund  
maawer Maria Wejåker  
madrei Mahmoud Rezagholi  
maebeg Marianne Berg  
maekld Madelene Klockervold  
manahn Malin Åhman  
manben Malin Berglund  
manero Martin Eriksson  
mansog Malin Söderberg  
maslon Mats Lövgren  
matwan Märit Walfridsson  
maupyn Markku Pyykönen  
mcn Mathias Cehlin  
min Magnus Isaksson  
mkr Maria Kulander  
mms Magnus Mattsson  
modbai Mohammad Bagherbandi  
moeton Monique Toratti Lindgren  
mrc Mirko Radic  
mso Mikael Westling Söderström  
mudabd Muhammad Abid  
mudarn Muhammad Arfan  
mzo Ming Zhao  
nadman Nawzad Mardan  
nbl Niclas Björsell  
nrr Niklas Rothpfeffer  
nsy Nina Daskalova  
olanol Ola Nordhall  
olawid Ola Wiklund  
olvvin Olov Viirman  
pakhan Patrik Harrysson  
pao Per Ängskog  
pasatr Patrus Athir  
peanon Petra Norlund  
pei Per-Erik Ervasti  
perblt Per Blomqvist  
pereie Per Eisele  
perjee Peter Jenke  
permao Per Mattsson  
plr Peter Lindberg  
pst Patrik Sörqvist  
radedn Raymond Edgren  
rkm Rolf Källström  
roelof Rose-Marie Löf  
rotalk Robert Algervik  
saacao Sandra Carlos-Pinedo  
saawrt Sandra Wright  
sab Anders Brandt  
sadhon Saeid Homayoun  
sadrae Sajid Rafique  
sahkan Sarah Karlsson  
sen Stefan Eriksson  
shr Sören Hector  
soawin Sofia Wikman  
sonsjg Sören Sjöberg  
svnblt Sven Blomqvist  
tentamen Tentamen    
thevon Therese Von Braun  
thsbot Thomas Boqvist  
tjo Torsten Jonsson  
tkh Taghi Karimipanah  
ubn Ulf Bengtsson  
ulalin Ulrika Ågren  
ulf Ulf Larsson  
ulftif Ulf Tingelöf  
upi Ulrika Praski-Ståhlgren  
vaacha Valentina Chapovalova  
vealan Veronika Larsson  
xwg Xiaoqin Wang  
yuoasn Yukiko Asami Johansson  
yuyshv Yury Shestopalov  
zaaahi Zahra Ahmadi  
zhowag Zhao Wang  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11123 Datorsal ATM 1 11 18
51518 Metodövningsrum AHA 5 51 0
99518 Datorsal 5 99 30
99520 Datorsal 5 99 30
Bollnäs Studieort Bollnäs 0   0
Hudiksvall Studieort Hudiksvall 0   0
Ljusdal Studieort Ljusdal 0   0
Norrtälje Studieort Norrtälje 0   0
Sandviken Studieort Sandviken 0   0
Söderhamn Studieort Söderhamn 0   0
Södertälje Studieort Södertälje 0   0
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
BIG004.18104.18- Från cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
BIG006.28102.19- Livets utveckling 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
BIG007.28101.19- Ekologi för folkhälsovetare 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
BIG309.18111.18- Miljö och folkhälsorisker II 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
BYG007.16607.18- Projekt husbyggnadsteknik 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG312.26601.19- Byggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG313.26602.19- Byggnadskonstruktion 3 - bärverk 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG322.26603.19- Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DV017A.18400.18- Inledande programmering i Java 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
DV017A.28422.19- Inledande programmering i Java 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dagtid Distans Ortsoberoende
DVG002.18420.18- Programmeringsmetodik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG008.28405.19- Excelanvändning för praktiskt verksamhetsstöd 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG009.18411.18- Datorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG307.28401.19- Algoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG311.18412.18- Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG314.28409.19- Introduktion till virtualisering och molntjänster 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG320.28414.19- Programvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG324.18410.18- Datakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG325.28400.19- Introduktion till datakommunikation 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG326.18426.18- Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG328.18425.18- Databasteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG329.18424.18- Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG503.28413.19- Objektorienterad design och programmering II 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE422D.28307.19- Fasta tillståndets elektronik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE430D.18314.18- Radiosystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE443D.18312.18- Modulation och kodning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE444D.18311.19- Statistisk signalbehandling 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
EE444D.18318.18- Statistisk signalbehandling 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
EE444D.18323.19- Statistisk signalbehandling 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE444D.28316.19- Statistisk signalbehandling 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE466A.28303.19- Elektrisk kretsteori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE467A.18319.18- Styrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA000.18308.18- Principer för mikrovågsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA001.18321.18- Trådlösa sensornätverk 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA301.18307.18- Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
EEA301.18313.19- Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
EEA301.18318.17- Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag IT-distans Ortsoberoende
EEA301.28306.19- Flervariabel och olinjär reglerteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA302.28308.19- Passiva mikrovågskomponenter 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA303.18300.18- Avancerad digital styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA303.18301.18- Avancerad digital styrning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
EEA304.18315.18- Robotik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG003.18311.18- Introduktion till automation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG300.18320.18- Tillämpad Elektronik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG303.28304.19- Elkraftteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG304.28313.19- Inbyggda system 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG306.28309.19- Reglerteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG313.18306.18- Elektronik och mätteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG501.28314.19- Signalbehandling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG502.28311.19- Robotteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG503.18316.18- RF Mätteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ENG015.12506.18- Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Blandad undervisningstid Distans Gävle
ENG015.12507.18- Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG015.12510.18- Engelska (1-30) 30.0hp v.36-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Gävle
ENG016.12500.18- Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
ENG016.12502.18- Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG308.22509.19- Engelska (31-60) 30.0hp v.04-23, Helfart Blandad undervisningstid Distans Gävle
ENG308.22510.19- Engelska (31-60) 30.0hp v.04-03, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Gävle
ENG309.22504.19- Engelska för ämneslärare (31-60) 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG309.22516.19- Engelska för ämneslärare (31-60) 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
ENG508.12501.18- Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG508.12503.18- Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
ENG509.12511.18- Engelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävle
ETA318.16703.18- Byggnadens energisystem 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG000.16709.18- Introduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG002.26710.19- Byggnadsfysik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG003.26700.19- Energiresurser 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG301.16701.18- Tillämpad termodynamik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG302.26709.19- Värmeöverföring 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG305.16704.18- Byggnadens energisystem I 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG502.16717.18- Industriella energisystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG504.16709.19- Mätteknik för energi och inneklimat i byggnader 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG504.16719.18- Mätteknik för energi och inneklimat i byggnader 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG506.16705.18- Byggnadens energisystem II 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FE112A.21106.19- Företags- och personalekonomi 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEA110.11122.18- Revision D 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEA130.11125.18- Avancerad externredovisning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11105.18- Externredovisning A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11127.18- Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG120.11128.18- Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11129.18- Externredovisning A 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.21103.19- Externredovisning A 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.21123.19- Externredovisning A 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG130.11110.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11111.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11112.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG130.21108.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG130.21113.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.21114.19- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG140.11101.18- Marknadsföring A 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG140.11134.18- Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG140.11136.18- Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG140.21133.19- Marknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG140.21134.19- Marknadsföring A 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG161.11107.18- Fastighetsförmedling A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG220.11130.18- Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG220.11131.18- Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG220.21104.19- Externredovisning B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG220.21125.19- Externredovisning B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG220.21126.19- Externredovisning B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG240.21135.19- Marknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG240.21136.19- Marknadsföring B 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG241.21140.19- Sälj och affärsmannaskap B 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG250.11119.18- Fastighetsvärdering B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG250.21130.19- Fastighetsvärdering B 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG250.21165.19- Fastighetsvärdering B 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG260.11164.18- Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG260.11191.17- Fastighetsförmedling B 30.0hp v.35-02, Helfart Blandat Distans Ortsoberoende
FEG260.21188.17- Fastighetsförmedling B 30.0hp v.04-02, Halvfart Blandat Distans Ortsoberoende
FEG261.21129.19- Fastighetsförmedling B 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG261.21152.18- Fastighetsförmedling B 22.5hp v.08-22, Helfart Dag Campus Gävle
FEG320.11120.18- Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG320.11121.18- Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG320.21101.19- Redovisningsteori C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG320.21116.19- Redovisningsteori C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG320.21171.19- Redovisningsteori C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG321.11106.18- Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG321.11132.18- Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.21105.19- Externredovisning C 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.21127.19- Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG321.21128.19- Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.21164.19- Externredovisning C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG322.11124.18- Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG322.11144.18- Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG322.21142.19- Financial Management C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG322.21143.19- Financial Management C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG322.21166.19- Financial Management C 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG342.21102.19- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG342.21117.19- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG342.21174.19- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEU021.51101.19- Fastighetsvärdering och byggnadsteknik för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15.0hp v.06-12, Helfart Blandad undervisningstid Distans Stockholm
FHG013.14200.18- Folkhälsovetenskap - en introduktion 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
FHG317.24202.19- Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap I 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävle
FYG500.18117.18- Tillämpad mekanik II 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FYX006.28120.19- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FYX006.28121.19- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal
FYX006.28122.19- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs
FYX006.28123.19- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvall
FYX006.28124.19- Basfysik 2 10.5hp v.07-23, Halvfart Dagtid Normal Sandviken
FYX006.28125.19- Basfysik 2 10.5hp v.07-24, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IDG004.24102.19- Tillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
IDG008.24100.19- Ledarskap och coaching I 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävle
IDG011.14101.18- Anatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
IDG018.14109.18- Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IDG304.24109.19- Personlig tränare 30.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
IDG315.24104.19- Belastning och motorisk träning 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
IEA009.17417.18- Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEA013.17409.18- Simuleringsteknik för logistiksystem 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG302.17402.18- Produktionslogistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG303.17400.18- Distributionslogistik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG304.17406.18- Miljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG305.27406.19- Projektkurs Industriell ekonomi 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG306.17403.18- Simulering av logistiksystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG307.17416.18- Tillförlitlighetsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG502.27401.19- Ledning för hållbar utveckling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG503.17414.18- Lean och ledarskap 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG801.17413.18- Innovation Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IM710A.17410.18- Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IM726B.17411.18- Industriell miljöledning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IO710A.17407.18- Industriell organisation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JU200A.11309.18- Handelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JU200A.21310.19- Handelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JU201A.11316.18- Juridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
JU202B.21300.19- Fastighetsrätt 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävle
JU210B.11314.18- Beskattningsrätt I 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
JU216B.21303.19- Entreprenadrätt och upphandling 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG002.21305.19- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
JUG002.21306.19- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
JUG002.21307.19- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
JUG002.21308.18- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Distans Södertälje
JUG002.21308.19- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
JUG002.21315.19- Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
JUG003.11303.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
JUG003.11304.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävle
JUG003.11305.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Södertälje
JUG003.11306.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
JUG003.11312.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
JUG003.11313.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
JUG006.11310.18- Idrottsjuridik 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG007.21301.19- Arbetsrätt 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG010.11300.18- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
JUG010.11307.18- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG010.21302.19- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
JUG010.21312.19- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG011.11311.18- Juridisk översiktskurs 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG011.11317.18- Juridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG012.11302.18- Offentlig rätt och EU-rätt 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG300.21304.19- Fastighetsrätt 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG301.21313.19- Civilrätt I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG304.21314.19- Fastighets- och bolagsbeskattning 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
KEX003.28126.19- Baskemi 1 10.5hp v.04-19, Halvfart Dagtid Normal Gävle
KRG006.25407.19- Kvalitativa metoder i kriminologi 10.0hp v.17-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
KS710A.27408.19- Kvalitetsstyrning I 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
KS720B.27409.19- Kvalitetsutveckling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MA008B.28220.19- Matematisk begreppsbildning för gymnasieskolan 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MA008C.28214.19- Stokastiska processer 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MA205C.18211.18- Komplex Analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG002.18218.18- Geometri med matematikhistoria 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG031.18212.18- Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG031.18231.18- Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG034.18200.17- Envariabelanalys 7.5hp v.35-02, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
MAG034.18221.18- Envariabelanalys 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
MAG034.28211.19- Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG034.28227.19- Envariabelanalys 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG037.18233.18- Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG051.18228.18- Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG051.18229.18- Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG051.18237.17- Linjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Distans Gävle
MAG051.28229.19- Linjär algebra 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Gävle
MAG051.28230.19- Linjär algebra 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG312.28226.19- Flervariabelanalys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG312.28231.19- Flervariabelanalys 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Gävle
MAG313.18208.18- Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG313.28219.19- Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG313.28225.19- Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG315.28228.19- Optimeringslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG316.18213.18- Linjär analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG330.18216.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG330.18220.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG331.18214.18- Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG331.18225.18- Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG332.18207.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG332.18226.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG340.18222.18- Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG341.18232.18- Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAX007.28240.19- Basmatematik 3c 10.5hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAX008.28235.19- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvall
MAX008.28236.19- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAX008.28237.19- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Sandviken
MAX008.28238.19- Basmatematik 4 12.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal
MAX008.28239.19- Basmatematik 4 12.0hp v.04-20, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs
ME562A.16715.18- Grundläggande strömningsmekanik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ME563A.26703.19- Grundläggande termodynamik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ME569A.26714.19- Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG009.26506.19- Miljömikrobiologi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG304.16509.18- Livscykelanalys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG307.26505.19- Miljöbedömning av energisystem 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG309.16513.18- Mobilitet och hållbara transporter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG310.26510.19- Systemperspektiv på miljöstrategiskt arbete 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG312.26509.19- Systemperspektiv på miljöteknik 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG314.26500.19- Avfallshantering 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MPG003.16506.18- Introduktion till Miljöpsykologi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MSG302.18203.18- Matematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
MTG002.26206.19- Underhållsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG004.16207.18- Ritteknik med CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG005.16202.18- Maskinteknik grundkurs 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG006.16210.18- Hydraulik och pneumatik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG303.26203.19- Maskinelement 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG304.16204.18- Materiallära 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG305.16206.18- Produktutveckling 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG306.16200.18- Tillverkningsmetoder 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG307.26202.19- Tillämpad mekanik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG308.16205.18- Mekanik för ingenjörer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG309.26204.19- Hållfasthetslära för ingenjörer 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG503.26207.19- Skärande bearbetning 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG504.26205.19- Konstruktion och simulering med finita elementmetoden 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MVA003.14407.18- Kardiologi 15.0hp v.36-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
MVG100.14400.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG100.24402.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG100.24403.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG100.24407.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG100.24409.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG200.14405.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG200.24404.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG200.24405.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG200.24406.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG200.24408.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG304.14401.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG304.14402.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG304.14403.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG304.14404.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG304.24401.19- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG305.14406.18- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG305.24410.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG305.24411.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG305.24412.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG305.24413.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG611.24414.19- Farmakologi och läkemedelsberäkning 4.5hp v.11-13, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU100.24415.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU100.24416.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVU100.24417.19- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.09-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU200.24418.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVU200.24419.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU200.24420.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU304.14408.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU304.14409.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU305.24421.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU305.24422.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU305.24423.19- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
NE101A.21202.19- Mikroekonomisk Teori 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG001.11200.18- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
NEG001.11203.18- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG001.21200.19- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG001.21203.19- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
NEG001.21205.19- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG001.21206.19- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
NEG002.11201.18- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Gävle
NEG002.11202.18- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG002.21201.19- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
NEG002.21204.19- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG002.21207.19- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG002.21208.19- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Ortsoberoende
OMA303.24305.19- Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA305.24304.19- Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.14308.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.14345.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24323.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMG502.24326.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24327.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMG502.24328.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
OMG512.14336.18- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG512.24311.19- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMG512.24314.19- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG512.24315.19- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
OMG512.24316.19- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMG900.24319.18- Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz 60.0hp v.03-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.24346.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMU502.24347.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.24348.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMU512.24342.19- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMU512.24349.19- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.09-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
PSG009.15305.18- Beteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
PSG101.15302.18- Beteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
PSG313.25308.19- Idrottspsykologi 7.5hp v.04-08, Helfart Dagtid Normal Gävle
SAG024.15152.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG024.15153.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
SAG024.15164.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG024.15165.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG024.15166.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG032.15188.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
SAG309.15146.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG309.15147.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG309.15148.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
SAG309.15149.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG309.15150.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG309.15151.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Södertälje
SAG517.25100.19- Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG517.25102.19- Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG517.25105.19- Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG517.25106.19- Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG517.25107.19- Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15.0hp v.04-13, Helfart Dagtid Distans Södertälje
SB203B.27311.19- Geodetiska mätinstrument 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SB204B.17304.18- Geodetiska fältövningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SB208C.17305.18- Geodetisk felteori 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SB212B.27302.19- Digital Fotogrammetri 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SB281C.17303.18- Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBA044.27318.19- Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
SBG003.27319.19- Referenssystem och positionering 5.0hp v.04-09, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
SBG010.17311.18- Kartografi och CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG010.27315.19- Kartografi och CAD 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG012.27306.19- Fastighetsbildningsteknik I 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG013.18501.18- Geovetenskap och geoteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG021.18500.18- Samhällsgeografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG031.18600.18- CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG041.18601.18- Metoder för samhällsplanering och geografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17306.18- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17307.18- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.27314.19- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG061.28501.19- Geovetenskap 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG071.28603.19- Översiktsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG091.27317.19- Kartografi 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG101.28601.19- Miljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG131.17321.18- Geovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG301.27301.19- Byggmätning och organisation 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG302.27300.19- Byggmätning och arbetsledning 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG305.27307.19- Fastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG306.17322.18- Infrastruktur för Geodata 4.0hp v.36-45, Kvartsfart Dagtid Distans Gävle
SBG307.27320.19- Grundläggande mätningsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG308.27310.19- Geodetiska beräkningsmetoder 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG311.17308.18- Samhällets förvaltning och utveckling 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG313.17300.18- Byggmätning för byggare 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG322.28502.19- Stadens sociala geografi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG332.28606.19- Hållbar samhällsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG362.28607.19- Regional utveckling 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG382.17326.18- GIS raster/vektor 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG506.27305.19- Fastighetsekonomi för lantmätare 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG507.17316.18- Markåtkomst och ersättning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG508.17312.18- SDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 15.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG522.28610.19- Stadsplanering 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG652.28602.19- Stadsplaneringens teori och praktik 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
SBG662.27313.19- Geodetisk mätningsteknik 5.0hp v.14-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
SOG015.25124.19- Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Gävle
SOG015.25125.19- Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SOG015.25132.19- Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SOG015.25133.19- Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
SOG015.25134.19- Socialt arbete på meso-nivå 7.5hp v.14-18, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
ST001A.18200.18- Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
ST001A.28200.19- Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende
ST001A.28203.19- Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ST002A.18201.18- Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
ST002A.28201.19- Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende
ST006A.28204.19- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ST006A.28206.19- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.04-23, Halvfart Ingen undervisning Distans Ortsoberoende
ST010A.28202.19- Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5hp v.04-13, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Tentamensbokning Tentamensbokning

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.17 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
JGRVK.19817.18 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
LGGRY.FÖRS.19616.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19616.17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.SVEA.19625.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp
LGÄYY.SVEA.19631.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp
NZBTF.29908.19 Bastermin 21.0hp
NZTBF.19114.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19116.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19117.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19118.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19119.18 Tekniskt basår 40.0hp
SAENM.REDO.19813.18 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp
SGENK.19815.16 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19815.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19815.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.16 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.19 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.19 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.16 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.17 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.18 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGIDK.19206.16 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hp
SGIDK.19206.17 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hp
SGIDK.19206.18 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hp
SGISK.19901.18 Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180.0hp
SGPAK.19806.16 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp
SGPAK.19806.18 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp
SGSOK.19124.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19124.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19124.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19207.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19207.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19208.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19208.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
TAAUA.17082.18 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp
TAAUA.17082.19 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp
TAEAA.17079.17 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp
TAEAA.17079.18 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp
TAEAA.17079.19 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp
TAEMA.17070.17 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hp
TAEMA.17070.18 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hp
TAENS.17072.18 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp
TAESM.17077.18 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hp
TAGEM.17075.18 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp
TAGSM.17081.18 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hp
TALIL.17074.18 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp
TGAIY.19200.15 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGAIY.19200.16 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGAIY.19200.17 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGAIY.19200.18 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGBIY.19100.16 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGBIY.19100.17 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGBIY.19100.18 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.16 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.17 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.18 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.16 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.17 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.18 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEKY.19105.16 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp
TGEKY.19105.17 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp
TGEKY.19105.18 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp
TGENS.19012.15 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.16 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.17 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.18 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGIGK.19121.16 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.17 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.18 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGINK.19111.16 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGINK.19111.17 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGINK.19111.18 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.16 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.17 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.18 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.HING.19907.18 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.16 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.17 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.18 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGMCY.19108.16 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMCY.19108.17 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMCY.19108.18 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMIK.19122.15 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp
TGMSK.19101.16 Miljöstrateg 180.0hp
TGMSK.19101.17 Miljöstrateg 180.0hp
TGMSK.19101.18 Miljöstrateg 180.0hp
TGMVY.19122.16 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.17 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.18 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGSAK.19123.16 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
TGSAK.19123.17 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
TGSAK.19123.18 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
VAANM.19318.18 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp
VAINM.19317.18 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hp
VGFSK.19002.17 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGFSK.19002.18 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGKUS.29321.19 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp
VGSJK.19300.16 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.19300.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.19300.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGUKK.19209.18 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder