Schema
Datum: 2018-12-10 - 2019-06-09
 
Utskrivet: 2018-12-10 21:32:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 50, 2018
G,AMån10 Dec12:00-17:00  Introduktion till ekologiskt socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävleagamoi51611 Seminar 3: Existential & Spiritual Social Work2018-10-29
ATis11 Dec09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamen11215, 11219, 11221 Omtentamen del 1. Efternamn A-G i sal 11:215, efternamn H-N i sal 11:219, efternamn O-Ö i sal 11:221. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-12-03
A  14:30-15:00  Tentamensbokninghaatat99520 Reserverat för tentamen2018-12-03
A  15:00-18:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovetenskap 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle, Geovetenskap A 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävleanwmer, evasan, sab, tentamen99520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-03
AOns12 Dec09:00-12:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpEngelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävleliajon, tentamenHedvigs Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-03
A  09:00-13:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpArbets- och organisationspsykologi 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävlelialag, tentamenHedvigs Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlehlm, irapen, olvvin, shr, tentamenHedvigs Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpGrundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlehlm, irapen, olvvin, shr, tentamenHedvigs Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpFinancial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendeplr, tentamenHedvigs Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-03
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpAktiva mikrovågssystem 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävledalrow, tentamenHedvigs Re-examination 2018-12-12, Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-03
A  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatavisualisering - design och konstruktion 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlessl, tentamen11219 Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-03
ATor13 Dec10:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 22.5hp v.08-22, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoendeanaens, maslon, tentamenHedvigs Omtentamen Mäklarjuridik. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  10:00-14:00  Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepei, tentamenHedvigs Omtentamen: Anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävle, Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendeahm, analae, tentamen, vealanHedvigs Tentamen / Omtentamen. Denna tenta är INTE för Fastighetsmäklarna. EJ tentamen i mån av plats. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  10:00-15:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpVärme- och kraftproduktionssystem 6.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlealnkai, arnamn, tentamenHedvigs Re-examination 2018-12-13, Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-12-04
AFre14 Dec09:00-12:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpEngelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävleliajon, tentamen31520 Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-06
A  09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeovetenskap och geoteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, evasan, tentamen99518 Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  09:00-13:00 Byggnadsingenjör 180.0hpGeoteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleghd, tentamen  Digital omtentamen INSTÄLLD p g a inga anmälda.2018-12-10
A  09:00-13:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMateriallära 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, tentamen31524 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  09:00-13:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGIS raster/vektor 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, maupyn, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-06
A  09:00-13:00 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp, Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hpGIS-datastrukturer och algoritmer 5.0hp v.36-45, Kvartsfart Dagtid Normal Gävleanwmer, maupyn, tentamen12303 Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-06
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt I 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävledalann, haalas, tentamenHedvigs Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Skor med spetsiga, smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen.2018-12-06
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpDifferentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, xwg31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpRedovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlefhg, sadhon, tentamen31524 Omtentamen ´. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemrc, tentamen, yuoasn31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlemrc, tentamen, yuoasn31524 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleahm, analae, tentamenHedvigs Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Skor med spetsiga, smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen.2018-12-06
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpDigital bildbehandling och datorseende 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlejae, ssl, tentamen31520 Re-examination 2018-12-14, Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-12-06
A  09:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsjuridik 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, hakheg, tentamenHedvigs Tentamen 2018-12-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Skor med spetsiga, smala klackar får inte användas i Hedvigslundshallen.2018-12-06
ALör15 Dec10:00-13:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hpLedning av innovationsprocesser 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, ioastn, lbn, tentamen31520 Tentamen 2018-12-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-06
A  10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsvetenskap 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävleaeo, gonsvr, mwa, tentamen51525 Omtentamen: 0050 Doping. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  10:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpInnovation Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, ioastn, lbn, tentamen31524, 31530 Tentamen. Efternamn A-O i sal 31530. Efternamn P-Ö i sal 31:524. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-12-06
A  10:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävleolanol, tentamen51325, 51525 Tentamen. Efternamn A-M i sal 51:325. Efternamn N-Ö i sal 51:525. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Bollnäs, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamen, TV-Bollnas, TV-TestBollnäs Omtentamen del 1, Bollnäs. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-01
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamen12303 Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Hudiksvall, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, TV-Hudiksvall, TV-TestHudiksvall Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-01
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Norrtälje, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamen, TV-Norrtalje, TV-TestNorrtälje Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-01
A  10:00-15:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpProduktionslogistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlesen, tentamen31520 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
A  10:00-15:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpTillämpad Elektronik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlenrr, tentamen31520 Omtentamen 2018-12-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-06
A  10:00-15:00 Byggnadsingenjör 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpByggnadens energisystem I 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, tkh, ulf12303 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-06
 
Vecka 51, 2018
AMån17 Dec09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpCAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, tjo11123 Digital omtentamen 2018-12-17 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-10
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpFastighetsvärdering B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemanahn, mkr, tentamen31530 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-10
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Gävlehlm, phm, tentamen12303, 31530 Tentamen 0002, grupp A, grupp B. Efternamn A-R i sal 12:303. Efternamn S-Ö i sal 31:530. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-12-10
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpObjektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleperjee, tentamen31530 Omtentamen 2018-12-17 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-10
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshlm, phm, tentamenBollnäs Tentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhlm, phm, tentamenHudiksvall Tentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalhlm, phm, tentamenLjusdal Tentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenhlm, phm, tentamenSandviken Tentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
AOns19 Dec09:00-13:00 Miljöstrateg 180.0hpIntroduktion till Miljöpsykologi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlepst, tentamen51525 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-10
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGestaltning inom byggd miljö 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, leastr, tentamen  Omtentamen INSTÄLLD, inga anmälda.2018-12-10
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, tentamen99518 Digital omtentamen. Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-12-10
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetiska fältövningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaebeg, tentamen51325 Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-10
A  09:00-14:00 Miljöstrateg 180.0hpIntroduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlejabnoa, tentamen99518 Digital omtentamen Samhällsplanering. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-10
A  09:00-14:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpIntroduktion till samhällsplanering och geografi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlejabnoa, tentamen99518 Digital omtentamen Samhällsplanering. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-12-10
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpMatematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeajj, tentamen51525 Omtentamen 2018-12-19 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-10
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpGeometri med matematikhistoria 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlerotalk, shr, tentamen51525 Omtentamen 2018-12-19 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-10
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Bollnäscsl, haalas, hakheg, tentamenBollnäs Omtentamen Bollnäs 2018-12-19 Tentamen på studieort, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-12-10
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävlecsl, haalas, hakheg, tentamen51525 Omtentamen Gävle 2018-12-19 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-12-10
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallcsl, haalas, hakheg, tentamenHudiksvall Omtentamen Hudiksvall 2018-12-19 Tentamen på studieort, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-12-10
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Norrtäljecsl, haalas, hakheg, tentamenNorrtälje Omtentamen Norrtälje 2018-12-19 Tentamen på studieort, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-05
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Söderhamncsl, haalas, hakheg, tentamenSöderhamn Omtentamen Söderhamn 2018-12-19 Tentamen på studieort, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-05
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpUtredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Södertäljecsl, haalas, hakheg, tentamenSödertälje Omtentamen Södertälje 2018-12-19 Tentamen på studieort, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-05
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpModulation och kodning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemin, tentamen51525 Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-10
A  14:00-14:15  Tentamensbokningleaask99518 Reserverat för tentamen2018-12-10
ATor20 Dec08:00-15:00  Tentamensbokningleaask12303, 12305, 31520, 31530 Reserverat för tentamen2018-05-28
A  09:00-11:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggprocessen, organisation och styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleasakan, tentamenTentamenslokal Omtentamen, Del 1 & 2. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  09:00-12:00  Infrastruktur för Geodata 4.0hp v.36-45, Kvartsfart Dagtid Distans Gävlejerpah, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-05
A  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell organisation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekha, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-18
A  09:00-13:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpIndustriell miljöledning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleroelof, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-19
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpHydraulik och pneumatik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleajh, sonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-18
A  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpRitteknik med CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleajh, perblt, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-15
A  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAvancerad externredovisning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlefhg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-31
A  09:00-14:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpSDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 15.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleamrjos, ansjan, jerpah, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Skor med spetsiga, smala klackar är inte tillåtna i Hedvigslundshallen.2018-10-03
AFre21 Dec08:00-15:00  Tentamensbokningleaask99518, 99520 Reserverat för tentamen2018-04-24
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen 2018-12-21. Inställt - omtentander hänvisas till tentamen 16 januari.2018-10-18
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Fysisk detaljplanering 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Inställt - omtentander hänvisas till tentamen 16 januari2018-10-18
A  09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlebjokan, mcn, nadman, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2018-12-21 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  09:00-14:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMiljö- och vattenkemi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävledanwag, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-29
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpDatabasteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleaog, cpn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-31
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hpIntroduktion till automation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlenbl, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-07-02
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-07-03
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMekanik för ingenjörer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlesonsjg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-29
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Gävle, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleabs, annnin, asnkus, gaa, manben, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-05
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpLedarskap i säljande organisationer 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlebeyben, ljg, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-10-09
A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpTillämpad termodynamik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2018-12-21 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-07
ALör22 Dec10:00-13:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hpTillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemzo, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-10-09
A  10:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hpTillförlitlighetsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemzo, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-10-09
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Gävlehanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshanhun, tentamenBollnäs Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhanhun, tentamenHudiksvall Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalhanhun, tentamenLjusdal Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenhanhun, tentamenSandviken Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
 
Vecka 1, 2019
AFre4 Jan09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Tentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenBollnäs Tentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenHudiksvall Tentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenNorrtälje Tentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00   moeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen MVG303 och MV103B (Pediatrik, gynekologi och geriatrik samt Farmakologi). Uppsamlingstenta för studenter som läste Vt 17 eller tidigare.2018-11-08
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävlejonbjd, rkm, tentamen, vaachaTentamenslokal Omtentamen Distans. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-07
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpAlgebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlejonbjd, rkm, tentamen, vaachaTentamenslokal Omtentamen Campus. Obligatorisk anmälan i Ladok eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-07
 
Vecka 2, 2019
AOns9 Jan09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpMatematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeajj, tentamenTentamenslokal Tentamen 2019-01-09 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
AFre11 Jan09:00-12:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpKartografi och CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Kartografi 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävlepeanon, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen 2019-01-11 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-01
A  09:00-13:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hpEngelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Gävle, Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.36-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Gävle, Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Blandad undervisningstid Distans Gävlehekkai, tentamenTentamenslokal Omtentamen Language structure. Written examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-08-22
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeodetisk felteori 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlefaznin, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-26
A  09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpCustomer Relationship Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleaoh, siabej, tentamenTentamenslokal Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-10-02
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpProgrammeringsmetodik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleauh, awi, dhe, jackson, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-08
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, tentamenTentamenslokal Omtentamen 1007, Gävle, Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-11-21
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Bollnäsaniwit, tentamenBollnäs Omtentamen, Bollnäs. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Hudiksvallaniwit, tentamenHudiksvall Omtentamen, Hudiksvall. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Norrtäljeaniwit, tentamenNorrtälje Omtentamen, Norrtälje. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-13
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.52-42, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, tentamenTentamenslokal Omtentamen moment 0004 och 0005. Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-11-14
A  09:00-14:00 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpAvancerad digital styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Avancerad digital styrning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendepermao, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-01-11 Salstentamen, Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-09-01
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hpTillämpad mekanik II 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekohtar, tentamenTentamenslokal Re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-04-12
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamenBollnäs Omtentamen 1007. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamenHudiksvall Omtentamen 1007. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamenNorrtälje Omtentamen 1007. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-21
ALör12 Jan10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, lihponBollnäs Omtentamen 0006 och 0007. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-11-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, lihponHudiksvall Omtentamen 0006 och 0007. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-11-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, lihponNorrtälje Omtentamen 0006 och 0007. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-11-06
A  10:00-14:00 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hpMiljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlekso, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-01-12 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-01
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, lihponTentamenslokal Omtentamen 0006 och 0007. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-11-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Gävleasahed, lihpon, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0003 och 0004, Gävle. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-11-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Bollnäsasahed, lihpon, tentamenBollnäs Omtentamen 0003 och 0004, Bollnäs. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Hudiksvallasahed, lihpon, tentamenHudiksvall Omtentamen 0003 och 0004, Hudiksvall. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-06
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpTeorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Norrtäljeasahed, lihpon, tentamenNorrtälje Omtentamen 0003 och 0004, Norrtälje. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-06
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshlm, phm, tentamenBollnäs Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Gävlehlm, phm, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenhlm, phm, tentamenSandviken Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhlm, phm, tentamenHudiksvall Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalhlm, phm, tentamenLjusdal Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
 
Vecka 3, 2019
AMån14 Jan09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Gävlelivzeg, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäslivzeg, tentamenBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvalllivzeg, tentamenHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamnlivzeg, tentamenSöderhamn Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpGrunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Norrtäljelivzeg, tentamenNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpRevision D 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlesadhon, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-09-04
A  09:00-13:00 Byggnadsingenjör 180.0hpProjekt husbyggnadsteknik 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlebes, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-01-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpDataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendeligxua, rotalk, tentamenTentamenslokal Tentamen Del 3 2019-01-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Bollnäsaniwit, mansog, tentamenBollnäs Omtentamen: Folksjukdomar, Bollnäs. Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-31
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Folksjukdomar, Gävle. Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum.2018-11-19
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Hudiksvallaniwit, mansog, tentamenHudiksvall Omtentamen: Folksjukdomar, Hudiksvall . Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-31
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Norrtäljeaniwit, mansog, tentamenNorrtälje Omtentamen: Folksjukdomar, Norrtälje. Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-31
A  09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling B 22.5hp v.08-22, Helfart Dag Campus Gävle, Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoendeanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Tentamen Affärs och Säljprocessen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-06
A  09:00-14:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpLean och ledarskap 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemudabd, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-05
A  09:00-14:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hpAlgoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlejackson, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-23
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hpMatematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävlehlm, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  09:00-14:00 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpInomhusmiljö 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemms, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. Shoes with stiletto heels are not allowed in Hedvigslundshallen.2018-11-15
G,A  09:00-14:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpEnergiresurser 6.0hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlebjokan, nadman, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-15
A  14:00-21:00  Tentamensbokningleaask11117, 11121, 11122, 11123, 99520 Reserverat för tentamen2018-10-09
A  15:00-18:00  Tentamensbokninghaatat11115 Reserverat för tentamen2018-12-03
A  15:00-19:00 Miljöstrateg 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpIntroduktion till miljöstrategiskt arbete 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Introduktion till miljöteknik 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleanahog, emathe, kalhin, tentamen, zhowagTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-06-18
A  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpMarkåtkomst och ersättning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Tentamen 2019-01-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  15:00-20:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpDistributionslogistik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlechsdoc, tentamenTentamenslokal Tentamen 2019-01-14 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  15:00-20:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpSamhällsgeografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleevasan, jabnoa, jmk, peanon, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-09
ATis15 Jan09:00-13:00  Inledande programmering i Java 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendeperjee, tentamenTentamenslokal Tentamen 2018-01-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  09:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpArbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleolawid, roelof, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-20
A  09:00-13:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAvancerad ekonomi- och verksamhetsstyrning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlecaelis, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se or Kronox app no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-07
G,A  09:00-14:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpIndustriella energisystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlenadman, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hpKomplex Analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävlejonbjd, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-22
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendedalann, haalas, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-06
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpRF Mätteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlepao, tentamenTentamenslokal Reexamination, Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-09-03
A  09:00-14:00  Envariabelanalys 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendetentamen, xwgTentamenslokal Tentamen 2019-01-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  09:00-14:00 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLivscykelanalys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleanahog, mudarn, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-23
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMarknadsföring B 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring B 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendejkm, jmn, tentamen, zaaahiTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-10-02
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpElektronik och mätteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-01
A  09:00-14:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävleshr, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-01
A  14:00-18:30  Tentamensbokninghaatat11121, 11122, 11123, 51114, 51115, 99520 Reserverat för tentamen2018-10-25
A  15:00-18:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleahs, awi, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-10-25
A  15:00-18:00 Byggnadsingenjör 180.0hpÄndring av byggnad 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleghd, jpa, mbg, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-10
A  15:00-19:00       2018-10-26
A  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpSamhällets förvaltning och utveckling 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Tentamen 2019-01-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  15:00-19:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpVA-teknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, zhowagTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-02
A  15:00-19:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpDatakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleahs, dhe, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  15:00-20:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpByggnadens energisystem 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleablhai, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-12-03
A  15:00-20:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggmätning för byggare 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Tentamen 2019-01-15 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpStyrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlenrr, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen eller tentamen@hig.se2018-10-18
A  15:00-20:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinelement 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävlekohtar, sonsjg, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-09
AOns16 Jan09:00-13:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöstrateg 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpMobilitet och hållbara transporter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleemathe, frkyag, jabnoa, kalhin, tentamenTentamenslokal Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  09:00-13:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpFastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävlematwan, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka innan tentadatum. Obligatorisk anmälan via studentportalen senast 10 dagar före tentadagen.
OBS: Giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort sam FAQ tentamen: www.hig.se/tentamen
2018-02-21
A  09:00-13:00  Tentamensbokninghaatat31115, 31116, 51114, 51115 Reserverat för tentamen2018-11-19
A  09:00-13:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGeografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleanwmer, tentamenTentamenslokal Digital tentamen. Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-19
A  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-27
A  09:00-14:00 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpTillverkningsmetoder 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepasatr, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-27
A  09:00-14:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hpMaskinteknik grundkurs 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleperblt, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-27
A  15:00-18:00 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hpKlientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleawi, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen
2018-12-03
A  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Fysisk detaljplanering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleheygrw, tentamenTentamenslokal Digital tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen eller tentamen@hig.se2018-10-18
A  15:00-19:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle, Fysisk detaljplanering 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävleheygrw, tentamenTentamenslokal Digital omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-18
A  15:00-20:00 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hpLinjär analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleajj, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
ATor17 Jan09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Tentamen 0010 (pediatrik och ped.omvårdnad) + 0050 (läkemedelsräkning). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenBollnäs Tentamen 0010 (pediatrik och ped.omvårdnad) + 0050 (läkemedelsräkning). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenHudiksvall Tentamen 0010 (pediatrik och ped.omvårdnad) + 0050 (läkemedelsräkning). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-13:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenNorrtälje Tentamen 0010 (pediatrik och ped.omvårdnad) + 0050 (läkemedelsräkning). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-14:00 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hpBeteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlehaakur, pereie, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-02
A  09:00-14:00  Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoendehagzel, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-27
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpEkonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävleepo, laagla, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-20
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp, Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpTrådlösa sensornätverk 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlejco, pao, tentamenTentamenslokal written examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-09-03
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMakroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleasnkus, madrei, manben, mkr, tentamen, upiTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-11
A  15:00-18:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävledohcag, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-15
A  15:00-19:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpMarknadsföring A 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendensy, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-11-22
A  15:00-20:00 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp, Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hpHållbara städer 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlehwo, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-15
AFre18 Jan09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävletentamen, thevonTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-19
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Bollnästentamen, thevonBollnäs Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-19
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Hudiksvalltentamen, thevonHudiksvall Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-19
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Norrtäljetentamen, thevonNorrtälje Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-19
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpPerspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Södertäljetentamen, thevonSödertälje Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-19
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Gävleparlug, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-29
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen nnan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-29
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-29
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-29
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-29
A  09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsekonomi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävleepo, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-30
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, sahkanTentamenslokal Tentamen: medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, sahkanBollnäs Tentamen: medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, sahkanHudiksvall Tentamen: medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, sahkanNorrtälje Tentamen: medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpExternredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleahm, analae, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-08
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpOffentlig rätt och EU-rätt 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävleboeler, haalas, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-16
A  09:00-14:00  Fastighetsrätt 15.0hp v.03-12, Helfart Dag Campus Gävletentamen, ubnTentamenslokal Extra omtentamenstillfälle. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-20
A  09:00-14:00  Fastighetsrätt 15.0hp v.36-03, Halvfart Veckoslut Distans Gävletentamen, ubnTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-20
A  09:00-14:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävlebes, jnn, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-09
A  09:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hpAdvanced Financial Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleplr, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-10-18
A  15:00-18:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpMetoder för samhällsplanering och geografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlepeanon, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-10-10
A  15:00-19:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpKvalitetsstyrning I 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävleban, mzo, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. Mer information: www.hig.se/tentamen eller tentamen@hig.se2018-10-18
A  15:00-19:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, mansog, tentamenTentamenslokal Tentamen 0001 + 0002, Gävle. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-11-14
A  15:00-19:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlekdg, tentamenTentamenslokal Tentamen: Människokroppens anatomi och fysiologi. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-02
A  15:00-19:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpGeovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, tjoTentamenslokal Digital tentamen 2019-01-18 Digital tentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-05
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Tentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-10-02
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävlebwm, tentamenTentamenslokal Tentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentadagen.2018-10-02
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Tentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-10-02
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Tentamen Farmakologi och Läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-10-02
A  15:00-19:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, mansog, tentamenNorrtälje Tentamen 0001 + 0002, Norrtälje. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  15:00-19:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, mansog, tentamenHudiksvall Tentamen 0001 + 0002, Hudiksvall. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  15:00-19:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, mansog, tentamenBollnäs Tentamen 0001 + 0002, Bollnäs. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-14
A  15:00-20:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hpLinjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävleirapen, jonbjd, tentamenTentamenslokal Tentamen distanskursen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-13
A  15:00-20:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp, Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp, Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp, Byggnadsingenjör 180.0hp, Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp, Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp, Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp, IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp, Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpLinjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Linjär algebra 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävleirapen, jonbjd, tentamenTentamenslokal Tentamen campuskursen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-13
ALör19 Jan09:00-12:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpElektromagnetiska fält och vågor 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, yuyshvTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-11-15
A  10:00-14:00 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp, Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpFjärranalys och GIS-analys i land management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlemaupyn, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2018-10-26
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Gävlehanhun, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenhanhun, tentamenSandviken Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalhanhun, tentamenLjusdal Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhanhun, tentamenHudiksvall Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshanhun, tentamenBollnäs Omtentamen 0001, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpHandelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-08
A  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Bollnäsaniwit, mansog, tentamenBollnäs Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-31
A  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Gävleaniwit, mansog, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa, Gävle. Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka innan tentadatum.2018-11-19
A  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Hudiksvallaniwit, tentamenNorrtälje Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa, Hudiksvall 2019-01-19 Tentamen på studieort, Hudiksvall, Obligatorisk anmälan senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-29
A  10:00-15:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Norrtäljeaniwit, tentamenNorrtälje Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan i studentladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-08-29
A  10:00-15:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-07
A  10:00-15:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpMiljö och folkhälsorisker II 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävlesaawrt, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-19
A  10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hpJuridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Juridisk översiktskurs 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, tentamen, ubnTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-07
A  10:00-15:00 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hpGrundläggande strömningsmekanik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleablhai, mcn, tentamenTentamenslokal Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. Shoes with stiletto heels are not allowed in Hedvigslundshallen.2018-12-05
 
Vecka 4, 2019
AFre25 Jan09:00-12:00  Kardiologi 15.0hp v.36-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävlemaekld, mansog, tentamenTentamenslokal Tentamen del 2. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-10-02
A  09:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsjuridik 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävlehaalas, hakheg, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-01-25 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-07
ALör26 Jan09:00-16:00  Tentamensbokningleaask12303, 12305, 31530 Reserverat för tentamen2018-09-13
A  10:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpIdrottsvetenskap 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävleaeo, gonsvr, mwa, tentamenTentamenslokal Omtentamen: 0050 Doping. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-20
A  10:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFrån cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlekdg, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Cellens uppbyggnad och funktion. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-10-02
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkanBollnäs Omtentamen del 2. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkanHudiksvall Omtentamen del 2. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkanNorrtälje Omtentamen del 2. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkanTentamenslokal Omtentamen del 2. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-15:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävleahm, analae, tentamen, vealanTentamenslokal Omtentamen endast för anmälningskod 11129.18 (Rättsvetenskapligt program) Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-20
 
Vecka 5, 2019
AMån28 Jan09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Gävleaed, tentamenTentamenslokal Digital tentamen moment 0010 + 0020. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Bollnäsaed, tentamenBollnäs Digital tentamen moment 0010 + 0020. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Ljusdalaed, tentamenLjusdal Digital tentamen moment 0010 + 0020. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Sandvikenaed, tentamenSandviken Digital tentamen moment 0010 + 0020. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
A  09:00-14:00 Tekniskt basår 40.0hpBaskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Hudiksvallaed, tentamenHudiksvall Digital tentamen moment 0010 + 0020. Grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-04
AFre1 Feb09:00-14:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpLedarskap i säljande organisationer 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende, Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävlebeyben, ljg, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.
2018-10-09
ALör2 Feb10:00-13:00 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hpLedning av innovationsprocesser 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, ioastn, lbn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-02-02 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  10:00-13:00 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp, Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hpInnovation Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleban, ioastn, lbn, tentamenTentamenslokal Omtentamen 2019-02-02 Salstentamen, Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-04
A  10:00-14:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpAnatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0001, 0002, 0030 och 0040. Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller KronoX senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet.2018-09-03
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Sandvikenhlm, phm, tentamenSandviken Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Ljusdalhlm, phm, tentamenLjusdal Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvallhlm, phm, tentamenHudiksvall Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Bollnäshlm, phm, tentamenBollnäs Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen.2018-09-14
A  10:00-15:00 Tekniskt basår 40.0hpBasmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Gävlehlm, phm, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0002, grupp A, grupp B. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca 1 vecka före tentamensdagen.2018-09-14
 
Vecka 6, 2019
AFre8 Feb09:00-12:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hpEngelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle, Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävleliajon, tentamenTentamenslokal Written re-examination. Mandatory exam registration through the student portal (Ladok) or KronoX (app or kronox.hig.se) no later than 10 days before the exam date. The exam venue (room) will be shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. See www.hig.se/tentamen for more information.2018-06-19
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenTentamenslokal Omtentamen GÄVLE. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hpMikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Gävle, Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleabs, annnin, asnkus, gaa, manben, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-06-05
A  09:00-14:00 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp, Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpBeskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle, Beskattningsrätt I 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävle, Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoendedalann, haalas, tentamenTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-04-06
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Södertäljemaasjd, tentamenSödertälje Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Södertälje. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Norrtäljemaasjd, tentamenNorrtälje Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Norrtälje. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallmaasjd, tentamenHudiksvall Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Hudiksvall. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamnmaasjd, tentamenSöderhamn Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Söderhamn. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäsmaasjd, tentamenBollnäs Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Bollnäs. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  09:00-14:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpLivslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävlemaasjd, tentamenTentamenslokal Omtentamen Barn, ungdomar och familjer, Gävle. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-09-13
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenNorrtälje Omtentamen NORRTÄLJE. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Du behöver också kontakta lärcentrum och boka plats. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenHudiksvall Omtentamen HUDIKSVALL. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Du behöver också kontakta lärcentrum och boka plats. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenBollnäs Omtentamen BOLLNÄS. Obligatorisk anmälan i Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Du behöver också kontakta lärcentrum och boka plats. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-12-03
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenTentamenslokal Omtentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenBollnäs Omtentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenHudiksvall Omtentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  15:00-19:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpPediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, tentamenNorrtälje Omtentamen 0020 (sexuell och repro.hälsa) och 0030 (farmakologi). Obligatorisk anmälan via www.student.ladok.se eller Kronox app senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  15:00-20:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenTentamenslokal Tentamen GÄVLE. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal publiceras på schemat ca 1 vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  15:00-20:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenBollnäs Tentamen BOLLNÄS. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  15:00-20:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenHudiksvall Tentamen HUDIKSVALL. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
A  15:00-20:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävle, Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävlekaiknn, maaraa, tentamenNorrtälje Tentamen NORRTÄLJE. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2018-11-26
ALör9 Feb10:00-14:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpCustomer Relationship Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävleaoh, siabej, tentamenTentamenslokal Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen. The exam venue (room) is shown in your timetable and in Ladok a week before the exam date.2018-10-02
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamenBollnäs Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Gävle, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkanTentamenslokal Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Hudiksvall, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamenHudiksvall Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-08
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Norrtälje, Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävlemaawer, sahkan, tentamenNorrtälje Omtentamen del 1. Obligatorisk anmälan i Ladok (www.student.ladok.se) eller KronoX (kronox.hig.se eller appen) senast 10 dagar före tentadatumet. Lokal meddelas via schemat och Ladok ca en vecka före tentadatumet. OBS – giltig legitimation krävs för att få tentera. Ansökan om tentamen på annan ort samt information om tentamen: www.hig.se/tentamen2018-11-08

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen
G Bokning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
TV-Bollnas Lars Ferneryd  
TV-Hudiksvall Tentamen CUL  
TV-Norrtalje Erik Karlsson  
TV-Test Lena Fernstedt  
ablhai Abolfazl Hayati  
abs Apostolos Bantekas  
aed Annika Eklund  
aeo Anna Qvarfordt  
agamoi Agneta Morelli  
ahm Anders Hedman  
ahs Anders Hermansson  
ajh Annika Johansson  
ajj Anders Johansson  
alnkai Alan Kabanshi  
amrjos Amir Jonis  
anaens Anna Engvers  
anahog Anna Högberg  
analae Annika Lake  
aniwit Ann-Sofi Wigert  
annnin Ann-Christin Jansson  
ansjan Anders Jackson  
anwmer Andrew Mercer  
aog Ann-sofie Östberg  
aoh Aihie Osarenkhoe  
arnamn Arman Ameen  
asahed Åsa Hedlund  
asakan Åsa Karlsson  
asnkus Askin Kurutas  
auh Atique Ullah  
awi Åke Wallin  
ban Bo Lennart Andersson  
bes Bengt Eriksson  
beyben Benny Berggren  
bjokan Björn O Karlsson  
boeler Börje Leidhammar  
bwm Britt-Mari Wågström  
caelis Catherine Lions  
chsdoc Chris Dominic  
cpn Carina Pettersson  
csl Candice Stål  
dalann Daniel Andersson  
dalrow Daniel Rönnow  
danwag Dan Wahlborg  
dhe Douglas Howie  
dohcag Dorith Carlberg  
emathe Emma Thiede  
enr Edvard Nordlander  
epo Erika Persson  
evasan Eva Sahlin  
faznin Faramarz Nilfouroushan  
fhg Fredrik Hartwig  
frkyag Frank Yang  
gaa Gulizar Akay  
ghd Göran Hed  
gonsvr Göran Svedsäter  
haakur Hanna Kusterer  
haalas Hanna Landelius  
haatat Hanna Tåqvist  
hagzel Hang Zettervall  
hakheg Hans Erik Hellborg  
hanhun Håkan Hugosson  
hekkai Henrik Kaatari  
heygrw Henry Grew  
hlm Helena Lindström  
hwo Hans Wigo  
ioastn Ioana Stefan  
irapen Irina Pettersson  
jabnoa Jakob Nobuoka  
jackson Anders Jackson  
jae Julia Ahlen  
jco Jose Chilo  
jerpah Jesper Paasch  
jkm Jonas Kågström  
jmk Janne Margrethe Karlsson  
jmn Jonas Molin  
jnn Johan Noren  
jonbjd Johan Björklund  
jpa Jan Akander  
kaiknn Kati Knudsen  
kalhin Karl Hillman  
kdg Kent Dimberg  
kha Katarina Hansson  
kohtar Kourosh Tatar  
kso Kaisu Sammalisto  
laagla Larisa Nilsson  
lbn Lars Bengtsson  
leaask Lena Ask  
leastr Lena Steffner  
liajon Lisa Johansson  
lialag Linda Langeborg  
ligxua Li-Fang Xu  
lihpon Lisbeth Porskrog Kristiansen  
livzeg Liv Zetterberg  
ljg Lars-Johan Åge  
maaraa Maria Randmaa  
maasjd Maria Sjölund  
maawer Maria Wejåker  
madrei Mahmoud Rezagholi  
maebeg Marianne Berg  
maekld Madelene Klockervold  
manahn Malin Åhman  
manben Malin Berglund  
mansog Malin Söderberg  
maslon Mats Lövgren  
matwan Märit Walfridsson  
maupyn Markku Pyykönen  
mbg Mikael Björling  
mcn Mathias Cehlin  
min Magnus Isaksson  
mkr Maria Kulander  
mms Magnus Mattsson  
moeton Monique Toratti Lindgren  
mrc Mirko Radic  
mudabd Muhammad Abid  
mudarn Muhammad Arfan  
mwa Maria Westin  
mzo Ming Zhao  
nadman Nawzad Mardan  
nbl Niclas Björsell  
nrr Niklas Rothpfeffer  
nsy Nina Daskalova  
olanol Ola Nordhall  
olawid Ola Wiklund  
olvvin Olov Viirman  
pao Per Ängskog  
parlug Pär Grell  
pasatr Patrus Athir  
peanon Petra Norlund  
pei Per-Erik Ervasti  
perblt Per Blomqvist  
pereie Per Eisele  
perjee Peter Jenke  
permao Per Mattsson  
phm Pär Hemström  
plr Peter Lindberg  
pst Patrik Sörqvist  
rkm Rolf Källström  
roelof Rose-Marie Löf  
rotalk Robert Algervik  
saawrt Sandra Wright  
sab Anders Brandt  
sadhon Saeid Homayoun  
sahkan Sarah Karlsson  
sen Stefan Eriksson  
shr Sören Hector  
siabej Silvana Begaj  
sonsjg Sören Sjöberg  
ssl Stefan Seipel  
tentamen Tentamenssamordningen HiG  
thevon Therese Von Braun  
tjo Torsten Jonsson  
tkh Taghi Karimipanah  
ubn Ulf Bengtsson  
ulalin Ulrika Ågren  
ulf Ulf Larsson  
upi Ulrika Praski-Ståhlgren  
vaacha Valentina Chapovalova  
vealan Veronika Larsson  
xwg Xiaoqin Wang  
yuoasn Yukiko Asami Johansson  
yuyshv Yury Shestopalov  
zaaahi Zahra Ahmadi  
zhowag Zhao Wang  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
11115 Datorsal 1 11 12
11117 Datorsal 1 11 12
11121 Datorsal 1 11 16
11122 Datorsal 1 11 14
11123 Datorsal ATM 1 11 18
11215 Lärosal 2 11 36
11219 Lärosal 2 11 34
11221 Lärosal 2 11 32
12303 Lärosal 3 12 50
12305 Lärosal 3 12 38
31115 Datorsal 1 31 14
31116 Datorsal 1 31 12
31520 Lärosal 5 31 80
31524 Lärosal 5 31 46
31530 Lärosal 5 31 80
51114 Datorsal 1 51 16
51115 Datorsal 1 51 16
51325 Lärosal 3 51 72
51525 Lärosal 5 51 72
51611 Dramasal 6 51 22
99518 Datorsal 5 99 30
99520 Datorsal 5 99 30
Bollnäs Studieort Bollnäs 0   0
Hedvigs Hedvigslundshallen, Mårdvägen i Gävle 0 Hedvigslundskyrkan 200
Hudiksvall Studieort Hudiksvall 0   0
Ljusdal Studieort Ljusdal 0   0
Norrtälje Studieort Norrtälje 0   0
Sandviken Studieort Sandviken 0   0
Söderhamn Studieort Söderhamn 0   0
Södertälje Studieort Södertälje 0   0
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
ARG304.16400.18- Byggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BIG004.18104.18- Från cell till människa ur ett hälsoperspektiv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
BIG309.18111.18- Miljö och folkhälsorisker II 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
BYG007.16607.18- Projekt husbyggnadsteknik 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG322.26603.18- Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle
BYG323.16605.18- Byggprocessen, organisation och styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG324.16606.18- Geoteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
BYG456.16604.18- Ändring av byggnad 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DV017A.18400.18- Inledande programmering i Java 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
DVG002.18420.18- Programmeringsmetodik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG009.18411.18- Datorsystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG311.18412.18- Klientutveckling på mobila enheter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG324.18410.18- Datakommunikation och IT-säkerhet 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG326.18426.18- Objektorienterad design och programmering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG328.18425.18- Databasteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG329.18424.18- Algoritmer och datastrukturer 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
DVG504.18409.18- Datavisualisering - design och konstruktion 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE443D.18312.18- Modulation och kodning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE467A.18319.18- Styrteknik med digitalteknik A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA001.18321.18- Trådlösa sensornätverk 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA303.18300.18- Avancerad digital styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA303.18301.18- Avancerad digital styrning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
EEA306.18302.18- Aktiva mikrovågssystem 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEA308.18322.18- Digital bildbehandling och datorseende 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG003.18311.18- Introduktion till automation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG300.18320.18- Tillämpad Elektronik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG313.18306.18- Elektronik och mätteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EEG503.18316.18- RF Mätteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ENG015.12506.18- Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Blandad undervisningstid Distans Gävle
ENG015.12507.18- Engelska (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG015.12510.18- Engelska (1-30) 30.0hp v.36-23, Halvfart Blandad undervisningstid Distans Gävle
ENG016.12500.18- Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
ENG016.12502.18- Engelska för ämneslärare (1-30) 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG508.12501.18- Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
ENG508.12503.18- Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
ENG509.12511.18- Engelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävle
ETA001.16702.18- Värme- och kraftproduktionssystem 6.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETA002.16708.18- Energiresurser 6.0hp v.36-03, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
ETA318.16703.18- Byggnadens energisystem 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETA319.16716.18- Hållbara städer 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG000.16709.18- Introduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG301.16701.18- Tillämpad termodynamik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG305.16704.18- Byggnadens energisystem I 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ETG502.16717.18- Industriella energisystem 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEA110.11122.18- Revision D 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEA120.11117.18- Avancerad ekonomi- och verksamhetsstyrning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEA130.11125.18- Avancerad externredovisning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEA140.11118.18- Advanced Financial Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEA210.11159.18- Customer Relationship Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG000.11133.18- Idrottsekonomi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11127.18- Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG120.11128.18- Externredovisning A 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11129.18- Externredovisning A 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11190.17- Externredovisning A 7.5hp v.50-02, Helfart Dag Campus Gävle
FEG130.11110.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11111.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.41-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG130.11112.18- Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG140.11101.18- Marknadsföring A 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG140.11134.18- Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG140.11136.18- Marknadsföring A 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG220.11130.18- Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG220.11131.18- Externredovisning B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG240.11137.18- Marknadsföring B 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG240.11138.18- Marknadsföring B 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG250.11119.18- Fastighetsvärdering B 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG252.11149.18- Ledarskap i säljande organisationer 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG260.11164.18- Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEG261.21152.18- Fastighetsförmedling B 22.5hp v.08-22, Helfart Dag Campus Gävle
FEG320.11120.18- Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG320.11121.18- Redovisningsteori C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG321.11106.18- Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG321.11132.18- Externredovisning C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG322.11124.18- Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG322.11144.18- Financial Management C 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG342.11102.18- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
FEG342.11123.18- Sälj och affärsmannaskap C 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FY008C.18116.18- Elektromagnetiska fält och vågor 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FYG500.18117.18- Tillämpad mekanik II 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FYX005.18119.18- Basfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FYX005.18125.18- Basfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal
FYX005.18126.18- Basfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvall
FYX005.18127.18- Basfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs
FYX005.18128.18- Basfysik 1 11.0hp v.36-07, Halvfart Dagtid Normal Sandviken
IDG011.14101.18- Anatomi, fysiologi och träningslära 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
IDG018.14109.18- Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IDG021.14100.18- Idrottsvetenskap 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
IEA009.17417.18- Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEA011.17415.18- Ledning av innovationsprocesser 6.0hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG302.17402.18- Produktionslogistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG303.17400.18- Distributionslogistik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG304.17406.18- Miljöekonomi och miljöstyrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG307.17416.18- Tillförlitlighetsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG503.17414.18- Lean och ledarskap 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IEG801.17413.18- Innovation Management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IM710A.17410.18- Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IM726B.17411.18- Industriell miljöledning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
IO710A.17407.18- Industriell organisation 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JU200A.11309.18- Handelsrättslig översiktskurs 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JU201A.11316.18- Juridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
JU202B.11315.18- Fastighetsrätt 15.0hp v.36-03, Halvfart Veckoslut Distans Gävle
JU210B.11314.18- Beskattningsrätt I 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG003.11303.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
JUG003.11304.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Gävle
JUG003.11305.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Södertälje
JUG003.11306.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
JUG003.11312.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
JUG003.11313.18- Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
JUG006.11310.18- Idrottsjuridik 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG010.11300.18- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
JUG010.11307.18- Beskattningsrätt 1 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
JUG011.11311.18- Juridisk översiktskurs 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG011.11317.18- Juridisk översiktskurs 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG012.11302.18- Offentlig rätt och EU-rätt 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
JUG300.21303.18- Fastighetsrätt 15.0hp v.03-12, Helfart Dag Campus Gävle
KEX003.18118.18- Baskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
KEX003.18129.18- Baskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Hudiksvall
KEX003.18130.18- Baskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Ljusdal
KEX003.18131.18- Baskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Sandviken
KEX003.18132.18- Baskemi 1 7.0hp v.36-05, Kvartsfart Dagtid Normal Bollnäs
KS710A.27407.18- Kvalitetsstyrning I 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle
MA205C.18211.18- Komplex Analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG002.18218.18- Geometri med matematikhistoria 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG031.18212.18- Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG031.18231.18- Algebra och geometri 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG034.18221.18- Envariabelanalys 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
MAG037.18233.18- Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG041.18233.17- Linjär algebra 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle
MAG041.28229.18- Linjär algebra 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävle
MAG051.18228.18- Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG051.18229.18- Linjär algebra 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG313.18208.18- Differentialekvationer med tillämpningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG316.18213.18- Linjär analys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG330.18216.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG330.18220.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG331.18214.18- Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG331.18225.18- Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG332.18207.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG332.18226.18- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG340.18222.18- Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG341.18232.18- Grundläggande algebra med ämnesdidaktik med inriktning mot årskurs 4-6 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAX007.18234.18- Basmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAX007.18236.18- Basmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Ljusdal
MAX007.18237.18- Basmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Sandviken
MAX007.18238.18- Basmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Bollnäs
MAX007.18239.18- Basmatematik 3c 7.0hp v.36-51, Halvfart Dagtid Normal Hudiksvall
ME555C.16718.18- Inomhusmiljö 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
ME562A.16715.18- Grundläggande strömningsmekanik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG001.16507.18- Introduktion till miljöstrategiskt arbete 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG003.16508.18- Introduktion till miljöteknik 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG008.16511.18- Miljö- och vattenkemi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG304.16509.18- Livscykelanalys 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG309.16513.18- Mobilitet och hållbara transporter 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MIG315.16515.18- VA-teknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MPG003.16506.18- Introduktion till Miljöpsykologi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MSG302.18203.18- Matematisk statistik 7.5hp v.36-45, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
MTG004.16207.18- Ritteknik med CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG005.16202.18- Maskinteknik grundkurs 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG006.16210.18- Hydraulik och pneumatik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG303.26204.18- Maskinelement 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle
MTG304.16204.18- Materiallära 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG306.16200.18- Tillverkningsmetoder 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MTG308.16205.18- Mekanik för ingenjörer 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MVA003.14407.18- Kardiologi 15.0hp v.36-23, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
MVA304.14400.17- Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.52-42, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVA306.14511.18- Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG100.14400.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.41-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG100.24404.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Hudiksvall
MVG100.24406.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Bollnäs
MVG100.24407.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Norrtälje
MVG100.24408.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Gävle
MVG200.14405.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG200.24410.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Norrtälje
MVG200.24412.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Hudiksvall
MVG200.24413.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Bollnäs
MVG304.14401.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG304.14402.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG304.14403.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG304.14404.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG305.14406.18- Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU100.24418.18- Fysiologi och anatomi 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Gävle
MVU200.24421.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Hudiksvall
MVU200.24423.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.18-22, Helfart Dag Campus Bollnäs
MVU304.14408.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU304.14409.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
NEG001.11200.18- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Ortsoberoende
NEG001.11203.18- Makroekonomi med finansiell analys 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
NEG002.11201.18- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid IT-distans Gävle
NEG002.11202.18- Mikroekonomi med tillämpningar 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
OMA302.14327.18- Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA303.24305.19- Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA304.14325.18- Omvårdnad med inriktning mot intensivvård II 12.0hp v.44-51, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA305.24304.19- Omvårdnad med inriktning mot intensivvård III 21.0hp v.04-17, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG307.24324.18- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Gävle
OMG307.24325.18- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Bollnäs
OMG307.24326.18- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Hudiksvall
OMG307.24327.18- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.03-07, Helfart Dag Campus Norrtälje
OMG502.14308.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.14345.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24302.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Norrtälje
OMG502.24303.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Bollnäs
OMG502.24304.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Gävle
OMG502.24305.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Hudiksvall
OMG508.24328.18- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Hudiksvall
OMG508.24329.18- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Bollnäs
OMG508.24330.18- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Gävle
OMG508.24331.18- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I 15.0hp v.08-17, Helfart Dag Campus Norrtälje
OMG511.14332.18- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG512.14336.18- Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad 22.5hp v.40-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.24321.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Gävle
OMU502.24322.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.03-17, Helfart Dag Campus Hudiksvall
PSG009.15305.18- Beteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5hp v.46-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
PSG101.15302.18- Beteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
PSG301.15303.18- Arbets- och organisationspsykologi 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
SAA014.15102.18- Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Södertälje
SAA014.15133.18- Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Gävle
SAA014.15134.18- Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Bollnäs
SAA014.15135.18- Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAA014.15136.18- Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Distans Norrtälje
SAA014.15180.18- Perspektiv på psykosocialt arbete 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SAG024.15152.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG024.15153.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
SAG024.15164.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG024.15165.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG024.15166.18- Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG309.15146.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG309.15147.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG309.15148.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
SAG309.15149.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG309.15150.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG309.15151.18- Livslopp och utsatthet 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Södertälje
SAG505.15112.18- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG505.15137.18- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG505.15138.18- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG505.15139.18- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG505.15140.18- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Södertälje
SAG529.25136.19- Introduktion till ekologiskt socialt arbete 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
SB204B.17304.18- Geodetiska fältövningar 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SB208C.17305.18- Geodetisk felteori 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SB250A.28502.18- Geovetenskap A 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle
SB281C.17303.18- Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG000.18602.17- Fysisk detaljplanering 7.5hp v.35-44, Halvfart Dag Campus Gävle
SBG000.18606.17- Fysisk detaljplanering 7.5hp v.45-02, Halvfart Dag Campus Gävle
SBG004.18604.18- Gestaltning inom byggd miljö 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG010.17311.18- Kartografi och CAD 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG013.18501.18- Geovetenskap och geoteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG021.18500.18- Samhällsgeografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG031.18600.18- CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG041.18601.18- Metoder för samhällsplanering och geografi 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17306.18- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG051.17307.18- Geografisk informationsteknik 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG061.28500.18- Geovetenskap 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle
SBG081.18607.18- Fysisk detaljplanering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG081.18608.18- Fysisk detaljplanering 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG091.27304.18- Kartografi 7.5hp v.03-12, Halvfart Dag Campus Gävle
SBG111.17200.18- Introduktion till samhällsplanering och geografi 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG112.17201.18- Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG131.17321.18- Geovisualisering i byggd miljö 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG305.27317.18- Fastighetsbildningsteknik II 7.5hp v.13-22, Halvfart Dag Campus Gävle
SBG306.17322.18- Infrastruktur för Geodata 4.0hp v.36-45, Kvartsfart Dagtid Distans Gävle
SBG311.17308.18- Samhällets förvaltning och utveckling 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG313.17300.18- Byggmätning för byggare 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG382.17326.18- GIS raster/vektor 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG507.17316.18- Markåtkomst och ersättning 7.5hp v.46-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG508.17312.18- SDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 15.0hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG632.17313.18- GIS-datastrukturer och algoritmer 5.0hp v.36-45, Kvartsfart Dagtid Normal Gävle
ST001A.18200.18- Dataanalys och statistik 1 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
ST002A.18201.18- Dataanalys och statistik 2 7.5hp v.36-03, Kvartsfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
ST006A.18202.18- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Ingen undervisning IT-distans Ortsoberoende
ST006A.18204.18- Dataanalys och statistik för ekonomer 15.0hp v.36-03, Halvfart Dagtid Normal Gävle
Tentamensbokning Tentamensbokning

Program  
Id Programnamn
JGRVK.19817.17 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
JGRVK.19817.18 Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0hp
LGGRY.FÖRS.19616.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19616.17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.16 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19622.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.ENGE.19629.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19623.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.17 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.MATE.19632.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19624.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.14 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.RELI.19630.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap 300.0hp
LGÄYY.SVEA.19625.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp
LGÄYY.SVEA.19631.15 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp
LGÄYY.SVEA.19631.16 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska 300.0hp
NZTBF.19114.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19116.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19117.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19118.18 Tekniskt basår 40.0hp
NZTBF.19119.18 Tekniskt basår 40.0hp
SAENM.AFUT.12090.18 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hp
SAENM.REDO.19813.18 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60.0hp
SGENK.19815.16 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19815.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19815.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.16 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.19816.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29815.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.17 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGENK.29816.18 Ekonomprogrammet 180.0hp Ekonomprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.16 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.17 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.18 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGIDK.19206.16 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hp
SGIDK.19206.18 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hp
SGPAK.19806.16 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp
SGPAK.19806.17 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp
SGPAK.19806.18 Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp Personal- och arbetslivsprogrammet 180.0hp
SGSOK.19124.15 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19124.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19124.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19124.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.15 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.15 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.15 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19207.15 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19207.16 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19207.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19208.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19208.18 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
TAAUA.17082.18 Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60.0hp
TAEAA.17079.17 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp
TAEAA.17079.18 Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120.0hp
TAEMA.17070.17 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hp
TAEMA.17070.18 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hp
TAENS.17072.18 Magisterprogram i Energisystem 60.0hp
TAESM.17077.17 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hp
TAESM.17077.18 Master Programme in Energy Systems 120.0hp Master Programme in Energy Systems 120.0hp
TAGEM.17075.18 Magisterprogram i geomatik 60.0hp Master Programme in Geomatics 60.0hp
TAGSM.17081.18 Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120.0hp
TALIL.17074.18 Magister i logistik och innovationsledning 60.0hp
TGAIY.19200.15 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGAIY.19200.16 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGAIY.19200.17 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGAIY.19200.18 Automationsingenjör (Co-op) 180.0hp
TGBIY.19100.16 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGBIY.19100.17 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGBIY.19100.18 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.16 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.17 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGDAY.19104.18 Dataingenjörsprogrammet 180.0hp Dataingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.16 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.17 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEIY.19106.18 Ekonomiingenjörsprogrammet 180.0hp Ekonomiingenjör 180.0hp
TGEKY.19105.16 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp
TGEKY.19105.17 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp
TGEKY.19105.18 Elektroingenjörsprogrammet 180.0hp
TGENS.19012.15 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.16 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.17 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGENS.19012.18 Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp Energisystemingenjör (Co-op) 180.0hp
TGIGK.19121.16 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.17 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGIGK.19121.18 IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180.0hp
TGINK.19111.16 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGINK.19111.17 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGINK.19111.18 Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.16 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.17 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.18 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.HING.19907.18 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.16 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.17 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.18 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGMCY.19108.16 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMCY.19108.17 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMCY.19108.18 Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp Maskiningenjör (Co-op) 180.0hp
TGMIK.19122.15 Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp Miljöteknik - vatten, återvinning (Co-op) 180.0hp
TGMSK.19101.16 Miljöstrateg 180.0hp
TGMSK.19101.17 Miljöstrateg 180.0hp
TGMSK.19101.18 Miljöstrateg 180.0hp
TGMVY.19122.16 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.17 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.18 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGSAK.19123.16 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
TGSAK.19123.17 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
TGSAK.19123.18 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
VAANM.19318.18 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp
VADIM.19315.17 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hp
VADIM.19315.18 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hp
VAINM.19317.18 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hp
VGFSK.19002.17 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGFSK.19002.18 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGSJK.19300.16 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.19300.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.19300.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.16 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.16 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.16 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.16 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder