Schema
Datum: 2019-09-18 - 2019-10-17
 
Utskrivet: 2019-09-18 11:03:25
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 38, 2019
AFre20 Sep10:00-11:00 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hpMatematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävlemrc, tentamen, yuoasn81203a Baskunskapstest. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-11
A  12:00-15:00 Byggnadsingenjör 180.0hpByggprocessen, organisation och styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleasakan, tentamen81203a Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-11
ALör21 Sep10:00-14:00 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hpUtvärderingsmetoder 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävlelaswet, tentamen81203a Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-12
A  10:00-14:00 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hpMiljömikrobiologi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlesaawrt, tentamen81203a Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-12
 
Vecka 39, 2019
AOns25 Sep09:00-13:00 Masterprogram i socialt arbete 120.0hpKvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävletentamen, thevon81203a Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-17
AFre27 Sep09:00-13:00 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hpTillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävlepei, svnblt, tentamen81203a Omtentamen: Träningslära. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-13:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpEkologi för folkhälsovetare 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävlelhm, tentamen81203a Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot intensivvård I 12.0hp v.36-43, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamen81203a Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hpOmvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 12.0hp v.36-43, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamen81203a Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hpVård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II 7.5hp v.36-44, Helfart Dagtid Normal Gävlebwm, caarem, tentamen81203a Tentamen modul 0001. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävlemoeton, sahkan81203a Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Bollnäsmoeton, sahkanBollnäs Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallmoeton, sahkanHudiksvall Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMedicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Norrtäljemoeton, sahkanNorrtälje Omtentamen medicin och omvårdnad. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  09:00-14:00 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hpFlervariabelanalys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle, Flervariabelanalys 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Gävletentamen, yuyshv81203a Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  15:00-18:00 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hpEmerging Markets 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävleahr, tentamen81203a Examination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-09-18
A  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamen81203a Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamenBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamenHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-18
A  15:00-20:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpOmvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, tentamenNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-14
 
Vecka 40, 2019
ATor3 Okt09:00-14:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpFolkhälsovetenskap - en introduktion 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävleannend, maasaa, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-23
AFre4 Okt09:00-12:00 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hpMiljö och folkhälsorisker I 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävlenrm, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-23
A  09:00-12:00  Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoendeanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Tentamen Bransch/Marknad/Yrke. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-28
A  09:00-12:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpFastighetsförmedling A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävleanaens, maslon, tentamenTentamenslokal Tentamen Bransch/Marknad/Yrke. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-22
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Gävleparlug, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-12
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Bollnäsparlug, tentamenBollnäs Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-12
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Hudiksvallparlug, tentamenHudiksvall Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-12
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Norrtäljeparlug, tentamenNorrtälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-12
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Söderhamnparlug, tentamenSöderhamn Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-12
A  09:00-12:00 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hpOrganisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Södertäljeparlug, tentamenSödertälje Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-12
A  09:00-13:00 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hpStadens sociala geografi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävlejmk, peanon, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-11
A  09:00-13:00  Fastighetsvärdering B, uppdragskurs 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoendemanahn, mkr, sinskf, tentamenTentamenslokal Tentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-09-05
A  09:00-14:00 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp, Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp, Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hpGrundläggande mätningsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävletentamen, ulalinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-30
A  09:00-14:00 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hpFasta tillståndets elektronik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävleenr, tentamenTentamenslokal Reexamination. Mandatory exam registration at www.student.ladok.se no later than 10 days before the exam date. Valid ID is required to be allowed to take the exam. Bring your anonymous code to the exam. The exam venue (room) is shown in your timetable a week before the exam date. FAQ exam registration: www.hig.se/tentamen.2019-03-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Norrtäljeaniwit, mansog, mro, tentamenNorrtälje Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallaniwit, mansog, mro, tentamenHudiksvall Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäsaniwit, mansog, mro, tentamenBollnäs Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-13
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle, Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, mro, tentamenTentamenslokal Omtentamen: Att leva med långvarig ohälsa. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-13
A  15:00-20:00 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hpExternredovisning A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävleahm, analae, sadhon, tentamen, vealanTentamenslokal Tentamen. Endast för anmälningskod 11117.19. Ej tentamen i mån av plats. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-05-09
 
Vecka 41, 2019
AMån7 Okt09:00-13:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFolksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5hp v.36-50, Helfart Dagtid Normal Gävleanaann, deehot, faysvg, mansog, tentamenTentamenslokal Tentamen, del A. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-24
AFre11 Okt09:00-14:00 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hpKvalitativa metoder i kriminologi 10.0hp v.17-23, Helfart Dagtid Distans GävlesoawinTentamenslokal Omtentamen. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-03-26
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, mro, tentamenTentamenslokal Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-14
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, mro, tentamenBollnäs Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-14
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, mro, tentamenHudiksvall Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-14
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpFolksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävleaniwit, mansog, mro, tentamenNorrtälje Tentamen Folksjukdomar. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-06-14
ALör12 Okt10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle, Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävlebwm, tentamenTentamenslokal Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Lokal publiceras på schemat ca 1 vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-04
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäsbwm, tentamenBollnäs Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-04
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvallbwm, tentamenHudiksvall Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-04
A  10:00-14:00 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hpMikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtäljebwm, tentamenNorrtälje Omtentamen farmakologi + läkemedelsräkning. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. Om du skriver i Bollnäs, Hudiksvall eller Norrtälje måste du även kontakta ditt lärcentrum och boka plats. Ta med din anonymkod till tentan, om du har fått den via Ladok. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-01-04
 
Vecka 42, 2019
ATor17 Okt09:00-14:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hpFarmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävleasahed, mansog, tentamenTentamenslokal Tentamen 0004+0005. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Om din tenta är anonym - ta med koden till tentamen. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen. Mer information: www.hig.se/tentamen2019-04-02

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ahm Anders Hedman  
ahr Akmal Hyder  
anaann Anna Andersson  
anaens Anna Engvers  
analae Annika Lake  
aniwit Ann-Sofi Wigert  
annend Anna-Karin Enhol Näslund  
asahed Åsa Hedlund  
asakan Åsa Karlsson  
bwm Britt-Mari Wågström  
caarem Carola Ressem  
deehot Denice Högstedt  
enr Edvard Nordlander  
faysvg Fanny Svartling  
jmk Janne Margrethe Karlsson  
laswet Lars Westfelt  
lhm Lars Hillstrom  
maasaa Maria Savela  
manahn Malin Åhman  
mansog Malin Söderberg  
maslon Mats Lövgren  
mkr Maria Kulander  
moeton Monique Toratti Lindgren  
mrc Mirko Radic  
mro Maria Radeskog  
nrm Nils Ryrholm  
parlug Pär Grell  
peanon Petra Norlund  
pei Per-Erik Ervasti  
saawrt Sandra Wright  
sadhon Saeid Homayoun  
sahkan Sarah Karlsson  
sinskf Simon Skytt Dempwolf  
soawin Sofia Wikman  
svnblt Sven Blomqvist  
tentamen Tentamen    
thevon Therese Von Braun  
ulalin Ulrika Ågren  
vealan Veronika Larsson  
yuoasn Yukiko Asami Johansson  
yuyshv Yury Shestopalov  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
81203a Tentamenssal UBS 2 Högskolan i Gävle, Idun hus 81 150
Bollnäs Studieort Bollnäs 0   0
Hudiksvall Studieort Hudiksvall 0   0
Norrtälje Studieort Norrtälje 0   0
Söderhamn Studieort Söderhamn 0   0
Södertälje Studieort Södertälje 0   0
Tentamenslokal Tentamenslokal meddelas senare 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
BIG007.28101.19- Ekologi för folkhälsovetare 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
BIG308.18106.19- Miljö och folkhälsorisker I 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävle
BYG323.16600.19- Byggprocessen, organisation och styrning 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
EE422D.28307.19- Fasta tillståndets elektronik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FE001U.11181.19- Fastighetsvärdering B, uppdragskurs 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FEA270.11114.19- Emerging Markets 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
FEG120.11117.19- Externredovisning A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG161.11124.19- Fastighetsförmedling A 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Normal Gävle
FEG260.11164.19- Fastighetsförmedling B 30.0hp v.36-03, Helfart Dagtid Distans Ortsoberoende
FHG013.14200.19- Folkhälsovetenskap - en introduktion 15.0hp v.36-45, Helfart Dagtid Normal Gävle
IDG004.24102.19- Tillämpad träningslära 15.0hp v.14-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
KRG006.25407.19- Kvalitativa metoder i kriminologi 10.0hp v.17-23, Helfart Dagtid Distans Gävle
KRG505.15404.18- Utvärderingsmetoder 15.0hp v.46-03, Helfart Dagtid Distans Gävle
MAG312.28226.19- Flervariabelanalys 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG312.28231.19- Flervariabelanalys 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Ingen undervisning Distans Gävle
MAG330.18214.19- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MAG330.18228.19- Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MAG340.18215.19- Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, aritmetik 7.5hp v.36-45, Halvfart Dagtid Distans Gävle
MIG009.26506.19- Miljömikrobiologi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
MVA306.14421.18- Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15.0hp v.01-42, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG200.14405.18- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.51-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG200.24404.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG200.24405.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG200.24406.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG200.24408.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG304.14401.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVG304.14402.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
MVG304.14403.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVG304.14404.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVG304.24401.19- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU200.24418.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
MVU200.24419.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU200.24420.19- Mikrobiologi och farmakologi 7.5hp v.19-23, Helfart Dagtid Normal Gävle
MVU304.14408.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
MVU304.14409.18- Medicin, kirurgi och infektion 7.5hp v.50-03, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA027.14334.19- Omvårdnad med inriktning mot intensivvård I 12.0hp v.36-43, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA028.14342.19- Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I 12.0hp v.36-43, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMA030.14340.19- Folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde 22.5hp v.36-50, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.14308.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.14309.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.14345.18- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24323.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMG502.24326.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG502.24327.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMG502.24328.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Norrtälje
OMG511.14318.19- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMG615.14348.19- Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II 7.5hp v.36-44, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.14332.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.35-49, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.24346.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Hudiksvall
OMU502.24347.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Gävle
OMU502.24348.19- Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22.5hp v.04-18, Helfart Dagtid Normal Bollnäs
OMU511.14333.19- Omvårdnad vid akuta tillstånd/sjukdomar och trauma 7.5hp v.35-39, Helfart Dagtid Normal Gävle
SAA301.25104.19- Kvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder 15.0hp v.04-23, Halvfart Dagtid Distans Gävle
SAG505.15118.19- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Bollnäs
SAG505.15147.19- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Gävle
SAG505.15156.19- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Hudiksvall
SAG505.15157.19- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Söderhamn
SAG505.15158.19- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Norrtälje
SAG505.15160.19- Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5hp v.36-40, Helfart Dagtid Distans Södertälje
SBG307.27320.19- Grundläggande mätningsteknik 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle
SBG322.28502.19- Stadens sociala geografi 7.5hp v.14-23, Halvfart Dagtid Normal Gävle

Program  
Id Programnamn
LGGRY.FÖRS.19616.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.FÖRS.19617.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240.0hp
LGGRY.GRUN.19619.18 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240.0hp
LGÄYY.MATE.19632.18 Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik 300.0hp
SAENM.AFUT.22090.19 Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) 60.0hp Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60.0hp
SASOM.29201.19 Masterprogram i socialt arbete 120.0hp
SGFMK.19021.18 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGFMK.19021.19 Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp
SGIDK.19206.18 Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180.0hp
SGSOK.19124.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19125.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19126.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19127.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19207.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
SGSOK.19208.17 Socionomprogrammet 210.0hp Socionomprogrammet 210.0hp
TAEMA.17070.18 Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120.0hp Master's Program in Electronics/Telecommunications 120.0hp
TGBIY.19100.18 Byggnadsingenjör 180.0hp
TGLAK.EKJU.19905.18 Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180.0hp
TGLAK.HING.19907.18 Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180.0hp
TGLAK.TEKN.19906.18 Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180.0hp
TGMVY.19122.16 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGMVY.19122.17 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180.0hp
TGSAK.19123.17 Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp Samhällsplanerarprogrammet 180.0hp
VAANM.19318.19 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60.0hp
VADIM.19315.18 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hp
VADIM.19315.19 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75.0hp
VAINM.19317.19 Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60.0hp
VGFSK.19002.18 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGFSK.19002.19 Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180.0hp
VGKUS.29321.19 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60.0hp
VGSJK.19300.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.19300.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29301.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29302.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29303.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.17 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.18 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGSJK.29304.19 Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp
VGUKK.19209.16 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hp
VGUKK.19209.18 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180.0hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder